Satakunnan Museon rakennusinventoinnit y-pakkisovelluksessa

Oliko isoäitisi Paneliasta? Mistähän talosta? Kaipaisitko siitä lisää tietoa? Vai kiinnostavatko asuinkerrostalosi arvot? Y-Pakki –sovellus vastaa moniin Satakunnan rakennusperintöä koskeviin kysymyksiin.

Tietoa löytyy talojen vaiheista, nykytilanteesta, arvoista, suojelusta ja kaupunkien osalta myös suunnittelijoista. Tietojen laajuus vaihtelee kohteittain. Kaikista Satakunnan rakennuksista ei ole valitettavasti tietoja.

Satakunnan Museon ohjauksessa on tehty rakennusperintöinventointeja kaikissa maakunnan kunnissa 1990-luvun alusta lähtien. Lähes kaikki inventoinnit on tehty joko yleis- tai asemakaavoituksen yhteydessä, mikä on määrittänyt kulloinkin tutkitun alueen laajuuden.

Vuodesta 2007 tiedot on tallennettu museon Pakki -sovellukseen, joka on vain viranomaiskäytössä. Nyt rakennusinventointien kohdetiedot tuodaan yleisön vapaasti selattavaksi Y-Pakki -sovellukseen. Aineisto sisältää kiinteistön perustiedot, kuvauksen ja arvioinnin sekä valokuvia. Mukana ovat kaikki vuoden 2000 alusta  lähtien tehdyt rakennusinventoinnit. Tietoa on 4800 kiinteistöstä. Y-Pakki on suppeampi versio viranomaiskäytössä olevasta rakennusperintötietokanta Pakista, joka käsittää myös rakennuskohtaiset tiedot. Tietoja on karsittu tietosuojasyistä.

Y-Pakissa voit tutustua myös Satakunnan rakennusperintö 2005 –selvitykseen. Se on Satakuntaliiton tekemä maakunnallinen inventointi ja se sisältää maakunnallisesti arvokkaiksi arvotettuja alueita ja kohteita.

Pakki- ja Y-Pakki -sivustot on tuottanut Satakunnan Museo ja toteutuksesta vastaa Tmi Hilla Tarjanne.