Porin Taidemuseon peruskorjaus

Porin taidemuseo on vuonna 1981 avautunut nykytaiteen museo, joka on tunnettu korkeatasoisista vaihtuvista näyttelyistään. Näyttelyt esittelevät kansainvälisen ja kotimaisen taiteen ajankohtaisia ilmiöitä ja nostavat esiin puhuttelevia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Porin taidemuseossa vaalitaan ajatusta taidemuseosta kohtauspaikkana, jossa taiteen moniulotteinen maailma, erilaiset ihmiset, yhteiskunnalliset ilmiöt ja keskustelut kohtaavat toisensa.

Jo 40-vuotiaalla Porin taidemuseolla on erityinen asema suomalaisessa taidemuseokentässä ja sen toiminta on myös kansainvälisesti arvostettua.

Nyt tehtävät uudistukset vahvistavat Porin taidemuseon kilpailukykyä merkittävien taiteilijoiden tuomisessa suomalaisen taideyleisön nähtäville ja mahdollistavat myös näyttelyiden nykyistä laajemman taidehistoriallisen perspektiivin.

Suuren näyttelytilan Hallin tiloissa jatketaan Porin taidemuseon näyttelylinjan mukaista kansainvälisen ja kotimaisen nykytaiteen monimuotoista esittelyä. Näyttelytila Siiven profiilia kehitetään jatkossa suuntaan, jossa taidemuseon kokoelmanäyttelyt ja alueen taiteilijoiden kutsunäyttelyt saavat tilaa. Kokoelmien ja kokoelmatyön merkitys kasvaa ja kokoelmia saadaan entistä paremmin yleisön nähtäville.

Peruskorjauksen myötä toteutuva näkyvin muutos on Poriginal gallerian toiminnan siirtäminen taidemuseorakennukseen, mikä mahdollistaa gallerian uudenlaisen kehittämisen. Museokauppa, kahvila ja gallerian vaihtuvat näyttelyt muodostavat kokonaisuuden, joka houkuttelee piipahtamaan taidemuseolla matalalla kynnyksellä. Uudistusten odotetaan myös lisäävän taidemuseon kävijöitä.

Taidemuseo sijaitsee Kivi-Porin ja Porin kansallisen kaupunkipuiston kehittämisen näkökulmasta keskeisellä paikalla. Taidemuseon parantuvat palvelut tukevat myös Porin kaupungin toteuttamaa Etelärannan uudistustyötä (Jokikeskus-hanke), jonka tavoitteena on lisätä alueen käyttöä kotimaisten ja ulkomaisten kulttuurimatkailijoiden kohteena ja kaupunkilaisten olohuoneena.