Jokiranta

Ilmakuva jokirannasta

Jokiranta on erityinen osa kaupunkikeskustaa, siellä jokirantamaisemaan lisäarvoa tuo historiallinen ja arvokas rakennettu ympäristö. Jokiranta on keskeinen alue myös veneilyn, museopalveluiden ja tapahtumien osalta sekä olennainen osa Porin kansallista kaupunkipuistoa. Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa jokirannan julkisia ulkotiloja sekä palveluita. Konkreettisimmat työkohteet, jotka kaipaavat kohennusta ovat Eteläranta ja Puuvillanranta. Näihin liittyy myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden ja yhteyksien kehittäminen.

Porin Jokikeskushanke kokoaa jokirannan kehittämistoimenpiteet yhteen. Jokikeskushankkeessa alueen roolia kaupungin ulkoisena edustustilana ja kaupunkilaisten sekä vierailijoiden viihtymis- ja kohtaamispaikkana vahvistetaan. Jokirantaa uudistetaan vaiheittain, hankkeen ensimmäinen osa valmistui vuonna 2018 ja toisen vaiheen rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Kolmannen vaiheen suunnittelu on ohjelmoitu vuodelle 2024 ja toteutusvaihe vuosille 2026 ja 2027. Yleissuunnitelman ja tarkemmat rakennussuunnitelmat on laatinut WSP Finland Oy.