Jokikeskus

Porin Jokikeskushanke käsittää Etelärannan, Pohjoisrannan ja Kirjurinluodon, jotka yhdessä muodostavat kaupungin edustavimman jokimaisematilan. Alueen roolia kaupungin ulkoisena edustustilana ja kaupunkilaisten sekä vierailijoiden viihtymis- ja kohtaamispaikkana vahvistetaan.

Ajankohtaista: Jokikeskuksen asukas- ja veneilyilta 13.4.2023

Satakunnan Museossa järjestettiin torstaina 13.4.2023 asukas- ja veneilyilta Jokikeskus-hankkeeseen, jokirannan uudistuksiin ja tulevan kesän veneilypalveluihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Illan esittelymateriaalit ovat luettavissa alla. Lisätietoja tilaisuudesta voi lukea myös oheisesta uutisesta.


Hankkeen eteneminen

Jokikeskuksen alueen kaavoitus ja rakentaminen toteutetaan vaiheittain, osa kerrallaan. Etelärannan osalta kaavat (länsiosan kaava 609 1654 ja itäosan kaava 609 1605) ovat lainvoimaisia.

Ensimmäinen vaihe

Jokikeskus-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2017 ja 2018 peruskorjattiin Etelärannan rantamuuri ja uudistettiin oleskelualueet Porin sillalta Rantamakasiinin rakennukseen asti.

Toinen vaihe

Jokikeskuksen toinen vaihe Rantamakasiinirakennuksen itäpäädystä Taavi-sillalle on parhaillaan käynnissä. Hankkeen rakennussuunnitelmat ja lupa-asiat ovat valmistuneet, ja urakan hankintapäätös tehtiin kesäkuun 2022 lopulla. Toisen vaiheen toteutus alkoi syksyllä 2022 ja työn on määrä valmistua kevään 2024 aikana. Urakan toteutuksesta vastaa toisen vaiheen urakoitsijaksi valittu Destia Oy. Toisen vaiheen rakennuttamis- ja rakentamiskustannukset ovat noin 6 M€. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Jokikeskus-hankkeen toiselle vaiheelle Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta 2 329 000 €.

Toisen vaiheen uudistukset toteutetaan vuonna 2012 hyväksytyn Jokikeskuksen yleissuunnitelman periaatteita noudattaen. Suunnitelman mukaisesti jokeen rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen ja laitureiden tausta-alue rakennetaan uudelleen vaihtamalla rakennekerrokset, varustamalla alue teknisillä järjestelmillä (vesi, viemärit ja sähkö sekä valaistus) sekä uudistamalla oleskelualueiden pinnat graniittikiveyksellä, kuten ensimmäisen vaiheen alueella. Alueelle tuovat viihtyisyyttä muun muassa istutukset ja penkit. Valmistuessaan alue luo korkeatasoiset puitteet tapahtumien järjestämiselle edistäen samalla matkailua ja porilaisten hyvinvointia.

Toisen vaiheen urakoitsijan yhteyshenkilöt

Destia Oy
Antti Korkeaoja
työpäällikkö
040 621 7069
antti.korkeaoja@destia.fi

Destia Oy
Suvi Männistö
työnjohtaja
041 731 6356
suvi.mannisto@destia.fi

Kolmas vaihe

Hankkeen kolmannen vaiheen suunnittelu on tällä hetkellä ohjelmoitu vuodelle 2024 ja toteutusvaihe vuosille 2026 ja 2027.

Jokikeskushankkeen kokonaiskustannusarvio kevyen liikenteen siltoineen on noin 21 M€. 

Havainnevideo Jokikeskuksen 1. ja 2. vaiheen uudistuksista


Havainnekuvia Jokikeskuksen 2. vaiheesta

Lisätietoa hankkeesta

 • Jokikeskuksen alue sijaitsee Kokemäenjoen ranta-alueella Porin keskustassa. Kokemäenjoki on olennainen osa porilaisten kaupunkiympäristöä ja identitettiä.

  Keskellä kansallista kaupunkipuistoa

  Porin Jokikeskuksen alue kuuluu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon ja on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Jokikeskus toteuttaa Porin kansallisen kaupunkipuiston tavoitteita.

  Eteläranta

  Eteläranta ja Kivi-Porin kivikorttelit muodostavat valtakunnallisesti täysin ainutlaatuisen ja historiallisen kaupunkirakenteen. Maisemallisten, arkkitehtoonisten ja historiallisten arvojen lisäksi Eteläranta on etenkin kesäisin tärkeä tapahtuma- ja vapaa-ajanvieton alue. Etelärannan maisemaa hallitsee vastarannan Puuvillatehdas ja Kirjurinluoto sekä Jalmari Castrénin suunnittelema asemakaavalla suojeltu valtakunnallisesti arvokas Porin silta.

  Pohjoisranta

  Pohjoisranta rantapuistoineen on vanhaa teollisuusmiljöötä. Työläiskaupungin historia on nähtävissä yhä edelleen Puuvillatehtaan ja Porin konepajan alueilla. Vanhassa Puuvillatehtaassa on Porin yliopistokeskus, sekä eri virastoja ja yrityksiä. Puuvillan kauppakeskus on luonut alueesta yhden kaupungin kaupallisen keskuksen.

  Kirjurinluoto

  Kirjurinluoto on kaupungin keskustan tuntumassa oleva laaja virkistysalue. Se sijaitsee Porin keskustan läpi virtaavan Kokemäenjoen suulle muodostuneen Pohjoismaiden laajimman suiston alkupäässä. Alue on luonnoltaan, toiminnoiltaan ja historialtaan monimuotoinen. Kirjurinluoto Arena ja Lokkilava ovat alueen suurtapahtumien tapahtumapaikkoja. Kirjurinluodossa näkyvät vanhan kansanpuiston piirteet ja se on kaupunkilaisten jokapäiväinen vapaa-ajanvieton alue. Suomen parhaaksi valitun Pelle Hermannin leikkipuiston lisäksi siellä on muun muassa ulkoilureittejä, uimaranta, liikennepuisto, kesäteatteri ja näyttelypuutarha.

 • Porin kaupungin ja WSP Finland Oy:n yhdessä laatiman Jokikeskus-yleissuunnitelman lähtökohtana oli jo vuonna 2012 joen rantojen ja aukioiden toiminnallisuuden, viihtyisyyden, turvallisuuden sekä laadun kehittäminen. Erilaisilla tapaamispaikoilla, puistoalueilla sekä ravintola- ja kahvilapalveluilla yhdessä siltojen kanssa muodostetaan Porin jokirantaan yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Jokirannat aukioineen tulevat jatkossa olemaan entistä keskeisempi osa Porin julkista ulkoympäristöä.

 • Keväällä 2011 käynnistettiin suunnittelukilpailu sillan ja rantojen suunnittelusta. Kilpailun voittajaksi ja jatkosuunnitteluun valittiin WSP Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n suunnittelema Birdy (ehdotus nro 6).


  1. Tanssi

  Suunnittelutiimi:
  Projektipäällikkö: Ilkka Vilonen, Ramboll Finland Oy
  Varaprojektipäällikkö: Eetu Partala, Ramboll Finland Oy

  Silta:
  Ilkka Vilonen
  Eetu Partala
  Eeva-Kaisa Mäkelä
  Stephen James (Ramboll UK)
  Stephen Crawford (Ramboll UK)
  Dan Woodier (Ramboll UK)

  Maisema ja ympäristö:
  Eevaliisa Härö
  Katja Virtala
  Elina Kalliala
  Saija Vihervuori
  Aija Nuoramo
  Juha Hälikkä

  Geotekniikka:
  Hannu Kaleva
  Jouko Noukka

  Aineisto:
  Tanssi A
  Tanssi B

  2. Synkooppi

  Työryhmään ovat kuuluneet:
  Dipl. ins. Risto Ollila, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija sillat ja rakenteet
  Tekn. lis. Juhani Karri, Pöyry Finland Oy, siltasuunnittelu
  Arkkitehti SAFA Jussi Murole, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, pääsuunnittelija arkkitehtuuri
  Arkkitehti SAFA Tuomas Seppänen, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
  Arkkitehti SAFA Teemu Seppänen, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
  Ark. yo. Katriina Koivusalo, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, arkkitehtuuri
  Dipl. ins. Vesa Rönty, Pöyry Finland Oy, siltasuunnittelu
  Maisema-arkkitehti Elina Kataja, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija ympäristö
  Maisema-arkkitehti Anna Levonmaa, Pöyry Finland Oy, ympäristösuunnittelu
  Dipl. ins. Marko Laurila, Pöyry Finland Oy, pääsuunnittelija geotekniikka
  Dipl. ins. Risto Ketonen, Pöyry Finland Oy, geotekniikka
  Kuvataiteilija Tülay Schakir, valosuunnittelu

  Tekijänoikeudet ehdotukseen omistavat Pöyry Finland Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy yhdessä, lukuun ottamatta ehdotukseen sisältyvää valotaideteosta, jonka tekijänoikeuden omistaa kuvataiteilija Tülay Schakir.

  Aineisto:
  Synkooppi A
  Synkooppi B

  3. Suisto

  Tekijät:
  Sillan pääsuunnittelija: DI Jussi Luokkakallio
  Sillan rakennesuunnittelija: DI Niklas Gordin
  Arkkitehtuuri: Timo Urala, arkkitehti SAFA
  Arkkitehtuuri avustaja: Sisko Hovila, arkkitehti
  Avustaja, sillan kuvasovitukset: Sebastian Savolainen, B.Arch.
  Avustaja, kustannuslaskenta: Jouko Waris, hortonomi

  Tekijänoikeuksien haltija Sito Oy

  Aineisto:
  Suisto A
  Suisto B

  4. Karhujen selät

  Suunnitteluryhmä:

  Asiantuntijat:
  Sillan pääsuunnittelija: Esko Järvenpää
  Arkkitehti: Jyrki Tasa, NRT Arkkitehdit Oy
  Maisema-arkkitehti: Arto Kaituri
  Rantarakenteet ja arkkitehtuuri: Arto Kaituri ja Tuomas Vuorinen
  Liikenne: Jari Laaksonen
  Valaistus: Sirpa Laitinen
  Tuuli: Risto Kiviluoma

  Sillansuunnittelu:
  Antti Karjalainen, suunnittelu
  Pekka Pulkkinen, laadunvarmistus ja ohjaus

  Rakenteiden analysointi:
  Simon De Neumann
  Erik Eriksson

  CAD-mallinnus ja visualisointi:
  Simo Örnberg
  Kari Nikula

  Piirustukset:
  Hannu Suojanen
  Outi Pekkala

  Kustannusarviot:
  Antti Hauru

  Tekijänoikeus: WSP Finland Oy

  Aineisto:
  Karhujen selät A
  Karhujen selät B

  5. Siivet

  Ehdotuksen tekijät:
  Siltasuunnittelu/ Sillan tekijänoikeus Pontek Oy
  DI Juhani Hyvönen, Pontek Oy
  Arkkitehti Hanna Hyvönen, Pontek Oy

  Satamatekninen ja rantarakenteiden suunnittelu / Rantarakenteiden tekijänoikeudet FCG Oy
  DI Seppo Virmalainen, FCG Finnish Consulting Group Oy
  Ins. AMK Markku Vähäkäkelä, FCG Finnish Consulting Group Oy

  Ympäristö- ja arkkitehtisuunnittelu / Ympäristö- ja arkkitehtisuunnittelun tekijänoikeus FCG Oy ja Arkkitehtistudio M&Y
  Maisema-arkkitehti Eeva Eitsi, FCG Finnish Consulting Group Oy
  Maisema-arkkitehti Taina Tuominen, FCG Finnish Consulting Group Oy
  Arkkitehti Helena Ylinen, FCG Finnish Consulting Group Oy
  Arkkitehti Mari Seppä, FCG Finnish Consulting Group Oy
  Arkkitehti Kimmo Ylä-Anttila, arkkitehtistudio M&Y Oy
  Arkkitehti Antti Moisala, arkkitehtistudio M&Y Oy

  Ympäristötaiteen suunnittelu/ Ympäristötaiteen tekijänoikeus Pertti Kukkonen
  Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen

  Valaistussuunnittelu / Valaistussuunnittelun tekijänoikeus Valoa Design Oy
  Valaistussuunnittelija Roope Siiroinen, Valoa Design Oy
  Valaistussuunnittelija Tuula Lepistö, Valoa Design Oy

  Geosuunnittelu
  DI Matti Honkaniemi, FCG Finnish Consulting Group Oy

  Aineisto:
  Siivet A
  Siivet B

  6. Birdy (suunnittelukilpailun voittaja)

  Työryhmä:
  WSP Finland Oy:
  DI Sami Niemelä, pääsuunnittelija
  DI Ilkka Ojala, silta- ja rakennesuunnittelija
  DI Kalle Nikula, silta- ja rakennesuunnittelija
  DI Atte Mikkonen, silta- ja rakennesuunnittelija
  maisema-arkkitehti Arto Kaituri, ympäristösuunnittelu
  arkkitehti Tuomas Vuorinen, ympäristösuunnittelu, havainnekuvat
  DI Kari-Matti Malmivaara, pohjarakennus
  TaM Pia Salmi, valaistus
  Jari Laaksonen, liikennesuunnittelu

  Alikonsultti Arkkitehdit NRT Oy:
  arkkitehti, SAFA Jyrki Tasa, arkkitehti-asiantuntija
  arkkitehti, SAFA Teemu Tuomi, arkkitehti-asiantuntija

  Tekijänoikeudet WSP Finland Oy

  Aineisto:
  Birdy A
  Birdy B


  Kilpailuasiakirjat

  Arvostelupöytäkirja
  Loppuraportti 2010
  Pohjakarttarajaukset