Kauppatorin yleissuunnitelma 2022

Kauppatorin yleissuunnitelman näkymä ylhäältä

Porin kauppatorin toiminnallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi on laadittu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmatyötä tehtiin laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Työn konsulttina toimi Ramboll Finland Oy. Suunnittelutyö on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että suunnitelmasta kerätään palautetta eri sidosryhmiltä.

Kaikille avoin palautekysely on avoinna 30. syyskuuta 2022 saakka täällä. Palautetta toivotaan runsaasti.  Yleissuunnitelma on myös lähetetty laajalle lausuntokierrokselle päätöksentekoelimiin ja sidosryhmien edustajille. Syksyllä 2022 yleissuunnitelmaan tehdään mahdolliset muutokset palautteen ja lausuntojen perusteella, jonka jälkeen se menee Porin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Tarkemmat toteutussuunnitelmat ja toimenpiteet etenevät vaiheittain ja niistä päätetään erikseen määrärahojen puitteissa.

Tällä sivulla voi tutustua yleissuunnitelmaan asemapiirroksen, havainnekuvan ja videon myötä. Kaikki kauppatorin yleissuunnitelmaa koskevat materiaalit löytyvät kattavasti Tarinakartta-alustalta. Sivun oikeassa laidassa olevassa Lisätietoja-palkissa on kohta Kauppatorin yleissuunnitelman historia, josta voi tutustua suunnittelutyön aiempiin vaiheisiin.

Kauppatorin yleissuunnitelmaluonnosten selostukset

Yleissuunnitelman kirjallinen suunnitelmaselostus

Porin kauppatorin yleissuunnitelma 2022

Porin kauppatorin yleissuunnitelma 2022

Tästä linkistä avautuu Porin kauppatorin yleissuunnitelman asemapiirros erilliseen ikkunaan. 

Kauppatorin yleissuunnitelman näkymä ylhäältä

Kauppatorin yleissuunnitelman näkymä ylhäältä

Alla olevasta videosta pääsee tutustumaan kauppatorin yleisilmeeseen 3D-mallinnuksena. Videon kesto on noin 4,5 minuuttia.