Pääkirjaston peruskorjaus

Ilmakuva Porin pääkirjastorakennuksesta kesällä

Porin pääkirjastoa ja Porin seudun kansalaisopiston opistotaloa tullaan kehittämään. Kansalaisopiston- ja kirjastotoiminnan käytössä olevat tilat eivät vastaa nykyajan tarpeita, rakennuksen on todettu olevan teknisesti heikkokuntoinen ja vaativan korjaustoimenpiteitä. Vuonna -22 on laadittu tarveselvitys, jossa koottiin yhteen kirjasto- ja kansalaisopistopalveluiden tilatarpeet tulevaa hankeselvitystä varten.

Työn tavoitteena on luoda entistä parempi ja monipuolisempi kirjasto.