Katujen päällystystyöt

Kaupungin ylläpitämiä katuja päällystetään vuosittain ennalta laaditun päällystyssuunnitelman mukaisesti. Päällystysten avulla parannetaan katuverkkoa, asumisen edellytyksiä sekä liikenneturvallisuutta.

Päällystyskausi alkaa keväällä huhti-toukokuussa ja päättyy marraskuun lopulla. Kauden pituus saattaa kuitenkin vaihdella sääolosuhteiden mukaan, sillä esimerkiksi routa ja vesisateet vaikuttavat päällystysten tekoon. Myös tarkkojen päällystysaikataulujen arvioiminen on vaihtelevien säiden vuoksi vaikeaa.

Päällystystöistä saattaa aiheutua ajoittaista, lyhytaikaista haittaa liikenteelle. Tarvittaessa liikenne voidaan ohjata kiertoreitille, tai lähialueen kaduille voidaan tuoda ennen päällystystöiden aloittamista siirtokehotuskylttejä, jotta kaduilla ei ole pysäköityjä autoja töiden aikana.

 • Uudelleenpäällystyksillä tarkoitetaan jo käytössä olevien ja päällystettyjen, mutta huonokuntoisten katujen uudelleen pinnoittamista.

  Porin katujen kuntoluokat selvitetään viiden vuoden välein tehtävällä katuverkon kuntotarkastuksella. Porin viimeisin tarkastus on tehty vuonna 2019. Lisäksi tarvittaessa tehdään kantavuustutkimuksia, joiden avulla varmistetaan, että päällystettävän katuosuuden kantavuus on riittävä.

  Kuntoluokan, kantavuustutkimuksen sekä silmämääräisen tarkastelun perusteella määritellään, mitkä kadut päällystetään ja mitkä katuosuudet ovat laajemman perusparantamisen tarpeessa. Pääsääntöisesti kaupunki pyrkii päällystämään isompia kokonaisuuksia kerralla, mutta myös pienemmän alueen uudelleenpäällystys on joskus perusteltua.

  Uudelleenpäällystyskohteista ylläpidetään tarvelistaa, joka tarkistetaan vuosittain alkukeväällä. Kohteet priorisoidaan sen mukaan, mitkä niistä ovat talven jäljiltä eniten päällystyksen tarpeessa. Infran kunnossapidon toimintayksikkö tekee uudelleenpäällystyskohteista esitykset infrajohtamisen toimintayksikölle.

  Uudelleenpäällystysrahaa on nostettu vuodesta 2021 alkaen yli miljoonaan euroon vuodessa. Vuodelle 2024 uudelleenpäällystyksiin on varattu rahaa noin 1,5 miljoonaa euroa.

  Vuodelle 2024 suunnitellut merkittävimmät uudelleenpäällystettävät kohteet Porissa ovat:

  • Konepajanranta Isosannassa
  • Hallituskatu keskustassa
  • Itäkeskuksenkaaren ja Mikkolankaaren risteyksen liikenneympyrä Mikkolassa
 • Uudiskohteilla tarkoitetaan uusien tai vanhojen, pääasiassa asuinkatuina toimivien sorakatujen päällystyksiä.

  Päällystettävät uudiskohteet määritellään vuosittain teknisen toimialan työohjelmassa. Uudiskohteet päällystetään omina erillisinä investointeinaan, eli niille on varattu vuosittain oma korvamerkitty budjettinsa. Esimerkiksi uusien omakotitaloalueiden katuja pyritään päällystämään sitä mukaan, kun alueille rakentuu riittävästi taloja ja rakentamiseen liittyvä liikennöinti vähenee.

  Vuodelle 2024 suunnitellut päällystettävät uudiskohteet ovat:

  • Pohjoisväylä, Pappilanpuistikko ja Koillistuulentie Pohjoisväylällä
  • Vainiontie ja Järviojantie Hyvelässä
  • Ratalinnankatu Riihikedossa
  • Sänkkäilyntie Hyvelässä
  • Rajajuovantien loppupää, Heinäperhosenpolku ja -katu sekä Uusijuovantie Ruosniemessä
  • Yläpilventie Tuulikylässä
  • Päkintie, Päivölänkuja, Kekrikuja ja Kekritie Väinölässä
  • Luhtikuja Noormarkussa
 • Katuja korjataan myös pienempien päällystevaurioiden, kuten kuoppien ja reikien osalta.

  Myös kaupunkilaiset voivat ilmoittaa päällystevaurioista esimerkiksi kaupungin palautepalvelun kautta tai ilmoittamalla asiasta Porin kaupungin asiakaspalveluun. Käyttäjien turvallisuutta vaarantavat päällystevauriot korjataan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun niistä on tullut tieto kaupungille.

 • Kaupungin katualueilla tehdään päällystyksiä myös erilaisten työmaakaivantojen yhteydessä. Osa työmaista on kaupungin omia ja osa yksityisten toimijoiden.

  Kaupungin katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin kaivuutöihin on haettava aina etukäteen lupa. Kaupunki valvoo työmaiden yhteydessä tehtävien päällystysten toteutumista.

  Lisätietoja katutyöluvista voi lukea Katutyö- ja sijoitusluvat -sivulta.

 • Toiveet huonokuntoisten päällystettyjen katujen ja kevyen liikenteen väylien uudelleenpäällystyksistä
  Jyrki Kartastenpää, tiemestari, jyrki.kartastenpaa@pori.fi
  Jimi Järvenpää, rakennuttajainsinööriharjoittelija, jimi.jarvenpaa@pori.fi, 050 478 5197

  Toiveet sorapintaisten asuin- ja teollisuuskatujen päällystyksistä
  Sanna Välimäki, infrajohtamisen esimies, sanna.valimaki@pori.fi, 044 701 4180
  Jimi Järvenpää, rakennuttajainsinööriharjoittelija, jimi.jarvenpaa@pori.fi, 050 478 5197

  Ilmoitukset kaupungin katualueilla havaituista päällystevaurioista
  virka-aikana Porin kaupungin asiakaspalvelu
  viikonloppuisin kunnossapidon päivystysnumero 044 701 4020

  Ilmoitukset valtion väylillä havaituista päällystevaurioista
  Väyläviraston, ELY-keskusten ja Fintraffic Oy:n yhteinen maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden asiakaspalvelu

  Luvan hakeminen kaupungin alueilla tehtäviin katutöihin
  Lisätiedot Katutyö- ja sijoitusluvat -sivulla

  Ilmoitukset työmaakaivantojen yhteydessä havaituista ongelmista
  Mika Oksanen, katuvalvoja, mika.oksanen@pori.fi, 044 701 8939

  Ilmoitukset kuivatusongelmista, kuten esimerkiksi samaan paikkaan toistuvasti muodostuvista isoista vesilammikoista
  Aleksi Siirtola, rakennuttajainsinööri, aleksi.siirtola@pori.fi, 044 701 0583