Liikenneväylien kunnossapito

Kaupungilla on huollettavana yli 1000 kilometriä katualueita, joista katuverkkoa on noin 720 kilometriä ja pyöräteitä noin 340 kilometriä.

Kunnossapitoluokat

Liikenneväylien hoito jaetaan ajoratojen osalta 1., 2. ja 3. kunnossapitoluokkaan liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Etusijalla ovat pääväylät ja joukkoliikenteen reitit.

Ajoratojen kunnossapitoluokat on merkitty palvelukartalle. Sininen väri kartassa kuvaa 1. luokan väyliä, pinkki väri 2. luokan väyliä ja ruskea väri 3. luokan väyliä.

Päätöksen kunnossapitoluokista tekee Porin kaupungin tekninen lautakunta.

Kunnossapito ja puhtaanapito

Vaaraa aiheuttavat kuopat ja halkeamat sekä liikenneturvallisuudelle tärkeät liikennemerkit korjataan heti, kun ne on havaittu tai niistä on saatu tieto. Muut vauriot korjataan tapauskohtaisesti kiireellisyyden mukaan.

Mikäli olosuhteet sallivat, hiekoitushiekka puhdistetaan kaduilta ja muilta yleisiltä alueilta keväisin maalis-toukokuussa. Puhdistus aloitetaan pääkaduilta. Ennen harjausta alue kastellaan pölyhaittojen vähentämiseksi.

Sorateiden pinnat sidotaan keväisin suolaamalla pölyämisen estämiseksi. Käsittelyjä uusitaan tarvittaessa, mikäli haitallista pölyämistä esiintyy. Suolaus tehdään normaalisti touko-kesäkuun aikana.

Kesän aikana kaupunki puhdistaa vastuullaan olevia alueita harjauksella päivittäin, kuitenkin tarpeen mukaan.

  • Ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneiden lehtien, roskien, lian, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metriä.
  • Tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuvan viherkaistan ja ojan siistinä pitäminen.
  • Tontilla olevista istutuksista huolehtiminen siten, että istutukset ovat tontin sisäpuolella (myös täysikokoisina).
  • Lian ja roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä.
  • Ojarumpujen tukkeutumisen estäminen poistamalla roskat yms.
  • Tonttiliittymän kunnossapito.
  • Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista.
  • Katualueiden puhtaanapito muilta osin.
  • Istutusten, kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden puhtaanapito ja kunnossapito.
  • Ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito.
  • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen.

Talvikunnossapito

Liikenneväylät on jaoteltu kunnossapitokriteerien mukaan, joiden perusteella aurauksessa ja hiekoituksessa edetään.

Katujen aurauksessa noudatetaan ohjeellisia aurausrajoja. Ajoradoilla ensimmäisen luokan väylien auraus aloitetaan, kun irtolunta on keskimäärin viisi senttiä. Senttimäärät ovat suuntaa antavia, sillä lumen olomuoto vaikuttaa usein auraamisen aloittamiseen. Esimerkiksi silloin kun sataa loskaa, auraus aloitetaan, vaikka senttikriteerit eivät täyty. Kevyen liikenteen väylien auraus aloitetaan, kun lunta on keskimäärin kolme senttiä.

Liukkaudentorjuntaa yleisillä liikenneväylillä tehdään tarpeen mukaan, mutta pääasiassa työt hoidetaan normaalin työajan puitteissa. Tonttikaduilla liukkaudentorjunnan toimenpiteitä tehdään poikkeustapauksissa (ns. pääkallokelit).

Suolan käyttöä vältetään. Suolaa käytetään pääasiassa vain mustan jään torjumiseen alku- ja lopputalvesta.

  • Lumen ja jään poistaminen tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä.
  • Jalkakäytävälle, tontin ajoliittymän eteen tai sen viereen kertyneiden lumivallien kuljettaminen tarvittaessa pois.
  • Jalkakäytävän hiekoittaminen tarvittaessa liukastumisen estämiseksi ja hiekoitushiekan poistaminen keväällä.
  • Jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä.
  • Tonttiliittymän kunnossapidosta huolehtiminen ja ojarumpujen avoinna pitäminen.
  • Ajoratojen, jalankulku- ja pyöräteiden auraus.
  • Hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto keväällä.
 • Kaupungin lumenläjityspaikka sijaitsee Kimpajuovantien varrella Raatimiehenluodossa. Alue on merkitty oheiseen karttaan punaisella.

  Lumenläjityspaikka on maksuton ja kaikkien käytettävissä.


Asiakaspalvelu ja vikailmoitukset

 • Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden ylläpidosta virka-ajan ulkopuolella vastaa päivystysnumero.

  Päivystysnumero on käytössä talviaikoina 15.10.- 15.4. virka-ajan ulkopuolella. Muina ajankohtina käytössä on viikonloppupäivystys, jolloin päivystys alkaa perjantaina kello 13.45 ja päättyy maanantaina kello 7.00.

  Päivystysnumero
  044 701 4020


Tiemestarit

Jyrki Kartastenpää
tiemestari
jyrki.kartastenpaa@pori.fi

Kari Eilistö
työnjohtaja
kari.eilisto@pori.fi

Janne Lumme
aluetiemestari
janne.lumme@pori.fi