Katutyö- ja sijoitusluvat

Matkakeskuksen edustan liikenneympyrän työmaa

Katutyölupa

Porin kaupungin katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin on haettava ennakkoon katutyölupa. Luvan hakee töistä vastaava taho. Töiden ohjaamista varten on laadittu lupaohjeet ja -ehdot, jotka löytyvät sivun oikeasta reunasta.

  • katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt
  • kiinteistöjen rakennus- ja korjaustyöt tarvittaessa
  • työmaan käyttöön otettavat katu- tai muut yleiset alueet
  • kadulle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot ja kuormaukset
  • kuormalavojen ja työmaakoppien säilytys katualueella
  • tonttiliittymän rakentaminen

Katutyölupa haetaan oheisella pdf-lomakkeella. Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi skannata sähköpostiin katuluvat@pori.fi tai toimittaa Porin kaupungin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta saa tarvittaessa myös paperisia lomakkeita. Hätätöistä on haettava lupa jälkikäteen. Katutyöluvista peritään tarkastus- ja valvontamaksu sekä lisäksi tapauskohtaisesti vuorokausivuokra työn laadun, laajuuden ja keston mukaan.

Tarvittavat liitteet katutyölupahakemukseen:

 • Suunnitelmakartta, josta ilmenee, missä ja miten työ tehdään.
 • Liikennesuunnitelma, josta tulee ilmetä muuttuvat liikennejärjestelyt liikennemerkkeineen.
 • Kaapeli- ja johtokartat, jos kyseessä on kaivutyö.

Sijoituslupa

Kun katualueelle sijoitetaan ylä- tai alapuolisia johtoja, putkia tai rakenteita, tarvitaan siihen maanomistajan hyväksyntä eli sijoituslupa. Sijoituslupaa ei tarvita korjattaessa tai uusittaessa jo olemassa olevia putkia, johtoja, rakenteita tai laitteita.

Sijoituslupa haetaan oheisella pdf-lomakkeella. Täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi skannata sähköpostiin katuluvat@pori.fi tai toimittaa Porin kaupungin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta saa tarvittaessa myös paperisia lomakkeita. Sijoituslupa on maksuton.

Tarvittavat liitteet sijoituslupahakemukseen:

 • Suunnitelmakartta, josta ilmenee, missä ja miten työ tehdään.

Valvonta

Työn alkamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava katuvalvojalle, joka suorittaa kohteessa alku- ja loppukatselmukset.

Takuuaika on päällystetyillä alueilla neljä vuotta ja muilla alueilla kaksi vuotta. Takuuajan päättyessä katuvalvoja suorittaa kohteessa takuutarkastuksen. Luvan hakijan on korjattava mahdolliset vauriot ja puutteet viipymättä.

Hakemukset ja lisätiedot

Mika Oksanen
katuvalvoja
044 701 8939
katuluvat@pori.fi

Harri-Juhani Heinola
katuvalvoja
050 344 0528
katuluvat@pori.fi