Metsät

Kaupungin taajama- ja talousmetsien hoito perustuu voimassa oleviin metsäsuunnitelmiin.

Taajamametsien hoidon perustana on monitavoitteinen taajamametsien hoitosuunnitelma (vuosille 2010 – 2019), jota toteutettaessa otetaan huomioon valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen määrittelemät erityispiirteet ja asiakkaiden toiveet. Hoitotyössä painotetaan virkistyskäyttöä, metsien suojavaikutustarpeita sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuusarvoja.

Puistoiksi kaavoitettuja taajamametsiä on hoidossa 1400 hehtaaria. Tärkeimpinä kohteina ovat Isomäen Porin Metsä, Liinaharjanpuisto sekä Ruosniemen ja Meri-Porin asuinalueiden laajat puistometsät. Porin metsän kohteita hoidetaan erillisen Porin metsän käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.

Taajamametsien virkistyskäytössä kehityskohteita ovat yhtenäiset polkuverkostot viheralueiden välillä.

 • Porin kaupunki on laatinut omistamalleen Tammen alueelle metsienhoito-ohjelman vuosille 2019-2069. Tammen alue sijaitsee Ulvilan Kullaalla, Joutsijärven ympäristössä. Kaupunki omistaa alueella noin 1640 hehtaaria metsää.

  Hoito-ohjelma painottuu retkeily- ja virkistyskäyttöön. Metsien käsittelyä tehdään tasaisesti eri vuosina ja vähitellen tapahtuva muutos metsien rakenteessa säilyttää maiseman puustoisena. Hiilinielu säilyy suunnittelukaudella lähes samana hiilivaraston hieman pienentyessä. Ohjelma mahdollistaa sekä taloudellisen metsänhoidon, suojelullisten näkökohtien että retkeily- ja virkistyskäytön huomioimisen. Se tarjoaa myös hyvät edellytykset eri sidosryhmien tarpeiden huomioon ottamiseen.

Metsätyökohteet vuonna 2024

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 6.2.2024 hyväksynyt seuraavat metsien hakkuukohteet vuonna 2024. Tarkemmat tiedot kohteista löytyvät kokouksen pöytäkirjan liitteinä.

 • Taajamametsä : Huhtala kuviot 296, 301, 302, 304 ja 306, yhteensä 8,69 ha.

  Kohde kartalla

  Lisätiedot kohteesta 

  metsätyönjohtaja
  Päivi Ojala
  +358447019409
  paivi.ojala@pori.fi
  Infrayksikkö
  Infran kunnossapito

 • Porin metsä kuvio 137

  Pinta-ala 1,4 ha.

  Kohde kartalla

  Toimenpiteet: Alikasvoksen poistaminen paikoin polun varrelta ja näkymän avaaminen metsikön sisälle. Harvennushakkuu, jossa avataan tilaa kuusille.

  Tavoite: Maisemallisesti ja toiminnallisesti keskeisellä paikalla olevan puuston järeyden säilyttäminen ja maisemakuvan rikastuttaminen.

   

  Porin metsä kuvio 167

  Pinta-ala 1,9 ha

  Kohde kartalla

  Toimenpiteet: Hoitoharvennus

  Tavoite: Terve ja elinvoimainen sekametsä, maisemallisesti kaunis ulkoilumetsä.

  Porin metsä kuvio 217 

  Pinta-ala 2,2 ha

  Kohde kartalla

  Toimenpiteet: Hoitoharvennus

  Tavoite: Lehtipuuvaltainen sekametsä ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.

  Lisätiedot kohteista:

  metsätyönjohtaja
  Päivi Ojala
  +358447019409
  paivi.ojala@pori.fi
  Infrayksikkö
  Infran kunnossapito

 • Talousmetsä, harvennushakkuu 3,5 ha

  Kohde kartalla

   

  Lisätiedot kohteesta 

  piiripuutarhuri
  Kari Torniainen
  +358447011767
  kari.torniainen@pori.fi
  Infrayksikkö
  Infran kunnossapito

 • Talousmetsä, pinta-ala 51,7 ha

  Kohde kartalla

   

  Lisätiedot kohteesta 

  piiripuutarhuri
  Kari Torniainen
  +358447011767
  kari.torniainen@pori.fi
  Infrayksikkö
  Infran kunnossapito

Metsätyökohteet vuosina 2022-2023

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 25.1.2022 hyväksynyt seuraavat metsätyökohteet vuosina 2022-23:

 • Riitsarassa kaavoittamattomalla alueella metsänhoitosuunnitelman mukainen hoitoharvennushakkuu (4 ha) ja avohakkuu kohteessa no 310 (1,0 ha) kartan mukaisella alueella.

  Kohde kartalla

  Riitsarka
  Riitsarka
 • Latureitin levennys.

  Kohde kartalla

  Ruosniemi, Kukkulankallio

  Kukkulankallio
  Kukkulankallio
 • Puuston harvennus 2,5 ha.

  Kohde kartalla

  Musan puisto

  Musanpuisto
  Musanpuisto
 • Poistetaan isot heikkokuntoiset puut tonttien rajojen läheltä. Myös rannan ja polunvarren huonokuntoisten puiden poistoa.

  Kohde kartalla

  Kalaholma, Liperinpuisto

  Liperinpuisto
  Liperinpuisto
 • Harvennushakkuu, jossa ensisijaisesti poistetaan yli-ikäinen puusto. Mahdollisesti lahovikaiset puut ovat tällä hetkellä turvallisuusriski asukkaille ja metsässä kulkijoille. Pinta-ala noin 4 ha.

  Sijainti kartalla

  Enäjärvi, Asettajanpuisto

  Asettajanpuisto
  Asettajanpuisto
 • Uudenniityn 3 ha:n teollisuustontti, puiden poisto tontin luovutusta varten. Työ valmis.

  Kohde kartalla

  Uusiniitty

  Kuljuntie
  Kuljuntie
 • Kirkkokallion kuntoradan ympäristön puuston harvennus, 9 ha.

  Kohde kartalla

  Kirkkokallio

  Kirkkokallio
  Kirkkokallio

Lisätiedot yllä olevista kohteista:

 • Taimikon harvennus 2 hehtaarin alueella.

  Kohde kartalla

  Metallinkylä, Koiviston ulkoilupuisto

  Koiviston ulkoilupuisto
  Koiviston ulkoilupuisto
 • Harvennusta 26,6 ha. Ylispuiden poisto 12,2 ha ja avohakkuuta 9,0 ha.

  Kohde kartalla

  Sakalammi
  Sakalammi, Lavia
 • Kohdetta ei ole vielä määritelty.

Lisätiedot ylläolevista kohteista: