Viheralueiden kunnossapito

Porissa on rakennettuja puistoja, niittyjä ja maisemapeltoja sekä liikenneviheriöitä noin 500 hehtaarin alueella. Puistojen ja viheralueiden kunnossapito perustuu valtakunnalliseen hoitoluokitusmalliin.

Keskustan hoitopiiri

Keskustan viheralueet ja Yyteri sekä katupuiden hoitoleikkaukset

Kehäpiirin viheralueet sekä talousmetsät

Itä-, Länsi- ja Pohjois-Porin viheralueet sekä talousmetsät