Viheralueiden kunnossapito

Porissa on rakennettuja puistoja, niittyjä ja maisemapeltoja sekä liikenneviheriöitä noin 500 hehtaarin alueella. Puistojen ja viheralueiden kunnossapito perustuu valtakunnalliseen hoitoluokitusmalliin.

 

Keskusta

Esa Rouvali
piiripuutarhuri
044 701 1766
esa.rouvali@pori.fi

Länsi-Pori

Minna Murtomäki
puistotyönjohtaja
044 701 1768
minna.murtomaki@pori.fi

Itä-Pori ja talousmetsien hoito

Kari Torniainen
piiripuutarhuri
044 701 1767
kari.torniainen@pori.fi

Puistometsien hoito

Päivi Ojala
metsätyönjohtaja
044 701 9409
paivi.ojala@pori.fi

Katupuiden hoitoleikkaukset

Mari Sainio
kasvihuonepuutarhuri
044 701 1764
mari.sainio@pori.fi

Leikkialueet

Kari Nieminen
etumies
044 701 5053
kari.nieminen@pori.fi

Päivystys

Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden ylläpito virka-ajan ulkopuolella

044 701 4020

ma-pe klo 15.30-7.00
pe-ma klo 14.15-7.00