Sisäilmatyö julkisissa tiloissa

Porin kaupunki rakentaa vahvaa sisäilmaosaamista panostamalla koulutukseen ja jalkauttamalla uusia toimintamalleja koko kaupunkiorganisaatioon. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua yhdessä koko henkilökunnan voimin uusien kosteusvaurioiden syntymistä sekä vähentää sisäilmaongelmien aiheuttamia terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä.

Sisäilmaongelmien selvittäminen ja poistaminen ovat vaativia tehtäviä, joka edellyttävät monialaista yhteistyötä ja erityisosaamista, mutta myös henkilöstön vastuunottoa ympäristön havainnoinnista sekä epäkohtiin puuttumisesta. Porin kaupunki on vastannut haasteeseen panostamalla sisäilma-asioiden hoitoon ja johtamiseen kouluttamalla kaupunkiorganisaatiosta yhdeksän henkilöä rakennusterveysasiantuntijoiksi sekä luomalla uuden toimintamallin sisäilma-asioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Uuden toimintamallin tavoitteena on yhtenäistää menettelytavat ja selkiinnyttää eri tahojen vastuut ja tehtävät sisäilmakysymysten hallitsemiseksi.