Katu- ja tonttirajakorkeudet

Katu- ja tonttirajakorkeudet eli ote katusuunnitelmasta tarvitaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi ja rakennuksen suunnittelua varten silloin, kun rakennetaan asemakaava-alueelle. Korkeustiedot tilataan Porin kaupungin asiakaspalvelusta ja ne voidaan toimittaa postitse, sähköpostilla (pdf) tai ne voi noutaa asiakaspalvelusta. Puhelimitse korkeustietoja ei virhemahdollisuuden vuoksi voida antaa. Palvelu on maksuton.

Ote katusuunnitelmasta on asiakirja vahvistetusta katusuunnitelmasta kyseessä olevan tontin tai kiinteistön kohdalta. Mikäli kohteesta ei ole katusuunnitelmaa, saa asiakas tarvittaessa ohjeelliset tonttirajakorkeudet. Otteesta selviää mm. suunniteltu valmiin kadun korkeusasema ja kadun pintavesien poisto. Tontin pinta- ja sadevesiä ei saa johtaa kadulle.

Katusuunnitelmat on laadittu pääsääntöisesti N60 korkeusjärjestelmään, jolloin nykyisen korkeusjärjestelmän N2000 voimaantultua 8.11.2010 on tätä vanhempien suunnitelmien korkeuslukuihin lisättävä +37 cm. Korkeusjärjestelmän tunnus on merkitty katusuunnitelmaotteisiin.