Maaperätutkimukset

Kaupunki tekee tilaustyönä erilaisia maaperätutkimustöitä, kuten paino-, heijari- ja siipikairauksia sekä ottaa maanäytteitä.

Näytteet voidaan analysoida kaupungin maatutkimuslaboratoriossa, joka on Päällystealan neuvottelukunta ry:n (PANK ry) hyväksymä asfaltti- ja kiviaineslaboratorio. Laboratoriossa tehdään erilaisia maa- ja kiviainestutkimuksia sekä levykantavuuskokeita. Asfalttimassasta ja valmiista asfaltista tehdään laatututkimuksia.

Porin kaupunki tekee maaperätutkimukset kaikille uusille luovutettaville tonteille. Porin kaupungin asiakaspalvelusta voi tilata kairaustuloksia tonteille, joille kaupunki on tehnyt valmiiksi maaperätutkimukset.

Maaperätutkimukset

Maatutkimuslaboratorio

Muistokatu 1, 28120 Pori

Kairaustulokset