Maaperätutkimukset

Kaupunki tekee tilaustyönä erilaisia maaperätutkimustöitä, kuten paino-, heijari- ja siipikairauksia sekä ottaa maanäytteitä.

Näytteet voidaan analysoida kaupungin maatutkimuslaboratoriossa, joka on Päällystealan neuvottelukunta ry:n (PANK ry) hyväksymä asfaltti- ja kiviaineslaboratorio. Laboratoriossa tehdään erilaisia maa- ja kiviainestutkimuksia sekä levykantavuuskokeita. Asfalttimassasta ja valmiista asfaltista tehdään laatututkimuksia.

Porin kaupunki tekee maaperätutkimukset kaikille uusille luovutettaville tonteille. Palvelupiste Porinasta voi tilata kairaustuloksia tonteille, joille kaupunki on tehnyt valmiiksi maaperätutkimukset.

Maaperätutkimukset

Olli-Pekka Ihalainen
maastotyöpäällikkö
044 701 1853
olli-pekka.ihalainen@pori.fi 

Maatutkimuslaboratorio

Muistokatu 1, 28120 Pori

Juha Katajisto
laboratorionhoitaja
044 701 1690
juha.katajisto@pori.fi

Kairaustulokset

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 13, 28100 Pori

02 623 4100
porina@pori.fi

ma 10-16
ti-to 8-16
pe 8-15