Mitä kaupunki tekee?

Pori kuuluu HINKU-kuntien verkostoon ja näin ollen tavoitteena on vähentää päästöjä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Pori tekee paljon päästöjen vähenemisen eteen. Kaupungissa on käynnissä monia hankkeita, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Niistä löytyy lisätietoja HINKU-sivuilta

Alle on koottu Porin kaupungin konkreettisia tekoja päästöjen vähentämisen hyväksi. 

Mitä käytännössä Porissa on tehty?

Porin kaupunki siirtyi käyttämään vihreää sähköä! 

Rakennusten, ​katuvalojen ja muun kaupungin infran energiankulutus on merkittävä päästölähde. Rakennuksissa käytetään yli neljännes kulutettavasta energiasta, ​ja ne aiheuttavat 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Vihreään sähköön siirtyminen pienentää sähkön käyttövaiheen hiilijalanjälkeä! Vihreän sähkömme takuutodistuksen löydät täältä

Linja-autoissa käytetään uusiutuvaa dieseliä

Porin Linjojen bussien siirryttyä käyttämään uusiutuvaa dieseliä on päästöt vähentyneet keskimäärin 90 prosenttia aikaisempaan verrattuna. Hiilidioksidiekvivalentin vähenemä on 2734,2 tn CO2 ekv. Tämä vastaa noin 1800 henkilöauton aiheuttamia päästöjä vuodessa (henkilöauton päästöt keskimäärin  149,6 g/km, ajomäärä 10 000 km/vuosi).

Porin Veden aurinkopaneelihanke 

Pori Energia on asentanut Lukkarisannan varavesilaitoksen katolle 135 aurinkopaneelia. Koko aurinkosähköjärjestelmän teho on 41,8 kW. Sen sähköntuotolla pystytään kattamaan merkittävä osa laitoksen tarvitsemasta kiinteistötekniikan sähköstä. Järjestelmän Porin Vedelle on toimittanut Oomi Energia.

Kierrätyspuisto edistää hiilineutraaliutta

Porissa sijaitsee Peittoon kierrätyspuisto. Kaupunki on kaavoittanut alueen (osayleiskaava 2012) muun muassa teollisuuden ja rakentamisen sivutuotteiden laajamittaiseen varastointiin ja käsittelyyn sekä uusiutuvat energia, kuten tuulivoiman tuotantoon. Aikaisemmin alue on toiminut vain teollisuuden läjityspaikkana. Osayleiskaava mahdollisti tuulivoimapuiston rakentamisen (TuuliWatti) ja myös alueella toimivat ympäristöliiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat sen jälkeen laajentaneet toimintaansa. 

Tavoitteena on kehittää alueen infraa (asemakaava, tontit, tiet, vesi/viemäri) ja sen myötä saada sinne uusia yrityksiä. Esimerkiksi tarvittaisi materiaaliterminaaleja logistiikkatarpeisiin sataman ja sisämaan välillä, ja alueen sisäisistä synergioista hyötyviä yrityksiä. Tämä tulee osaltaan vähentämään sivuvirtojen päätymistä kaatopaikalle sekä neitseellisten materiaalien käyttötarvetta ja parantamaan logistiikkaa. Kaikki nämä edistävät hiilineutraaliutta. Lisätietoja.

Hävikkiruokaa tarkastellaan vuosittain

Porin kaupungissa mitataan vuosittain kouluissa syntyvää hävikkiruoan määrää kansallisella Hävikkiviikolla. Hävikin ehkäisemiseksi kampanjoidaan vuosittain kouluissa näyttävästi, sillä ruokahävikin vähentäminen liittyy olennaisesti ruoan ilmastovaikutuksiin ja kaupungin tavoitteena on valmistaa ravitsevaa kouluruokaa vallan ilman hävikkiä. Porin palveluliikelaitos jakaa vuosittain kouluissa syntynyttä ylijäämäruokaa eteenpäin asukastuville ja työttömille. Tähän mennessä on pelastettu yli 12 000 kiloa syömäkelpoista ruokaa ja vähennetty hiilidioksidipäästöjä yli 2 kg per ateria. 

Yhteiskäyttöä ja lainaamista edistetään

Kaikkea ei tarvitse ostaa itselleen uutena, vaan tavaroita voi myös lainata ja vuokrata tai ostaa käytettynä. Tietoa Porin kaupungin lainattavia tai vuokrattavia tavaroita, kuten urheilu- ja retkeilyvälineistä, kulttuurin ja liikunnan kausikorteista, soittimista, kasveista, penkeistä ja niin edelleen on koottu verkkosivulle www.pori.fi/lainaaminen.

Kuva: Aurubis

Ensimmäinen laajasti aurinkonergiaa hyödyntävä uimahalli Poriin

Poriin valmistui vuonna 2011 uusi uimahalli, joka oli ensimmäinen laajasti aurinkoenergiaa hyödyntävä uimahalli Suomessa. Katolla piilossa on 200 m2 aurinkolämpökeräimiä ja 360 m2 (50 kWp) aurinkosähköpaneeleja. Lisäksi kuparijulkisivun taakse on piilotettu ainutlaatuiset seinäkeräimet, jolla kerätään auringon lämpöä talteen. Energiatehokkuuteen on panostettu myös suihkuvesien ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Uimahallin yläaulassa sijaitsee infopiste, jossa esitellään hallin energiaratkaisuja. Esite uimahallin energiaratkaisuista.

Ympäristö- ja lupapalveluiden aurinkosähköjärjestelmä

Porin kaupungin keskustassa sijaitseva ympäristö- lupapalveluiden piharakennuksen katolle asennettiin vuonna 2013 aurinkosähköjärjestelmä, joka on tuottanut yllättävän hyvin aurinkosähköä, vaikka sen asennuskulma on kokonaistuottoa ajatellen pieni (paneelit lähes vaakatasossa) ja järjestelmään osuu varjostuksia loppusyksystä. Hyvään paikkaan asennetun järjestelmän tuotto Porin seudulla on noin 850 kWh/kWp ja tämän on 828 kWh kilowattipiikkiä kohden. Järjestelmän huipputeho on 21 kilowattiaja järjestelmässä on 84 kappaletta 250 watin paneeleja. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimistotiloissa sähköä kuluu kesälläkin ilmanvaihtoon ja mm. tietokoneisiin, joten aurinkosähkön tuotannon ja kulutuksen välillä ei ole ajankohdallista ongelmaa.  

Toimintansa aikana ympäristö- ja lupapalveluiden aurinkosähköjärjestelmä on tuottanut sähköä vuoden 2020 alkuun mennessä määrän, josta riittäisi lähes 60:lle kerrostalokaksiolle vuodeksi.
    

Muita tekoja

  • Porin kaupungin hankintapalveluille ollaan luomassa resurssiviisautta edistävä hankintatyökalu, jotta saadaan kiertotalouden periaatteet mukaan entistä paremmin julkisiin hankintoihin. CIRCWASTE -osahanke Luupissa on tuettu Porin kaupungin hankintapalveluita resurssiviisaissa julkisissa hankinnoissa jo vuodesta 2017. 
  • Resurssiviisautta ja kestävää elämäntapaa käsittelevään sähköiseen oppimisympäristöön Ympäristöpolkuun, www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku, on koottu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle vinkkejä ja vierailukohteita avuksi ympäristökasvatukseen.
  • Asukkaille tarjotaan vuosittain tapahtumia ja luentosarjoja kestävään elämäntapaan ja resurssiviisauteen liittyen. 
  • Katuvaloja on vaihdettu energiatehokkaisiin LED-valoihin