Kohti hiilineutraalia Poria

Porin kaupunginvaltuuston päätöksellä 23.5.2016, Pori liittyi HINKU -kuntien joukkoon tavoittelemaan 80 % päästövähennystä. Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (Hinku) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi.

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Päästöjä vähennetään erityisesti parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Porin omien toimintojen lisäksi kaupunki voi vaikuttaa päätöksenteollaan muun muassa maankäytön, energiantuotannon ja liikenteen päästöihin Porin alueella. Alueen elinkeinoelämä ja asukkaat kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta.
Hinku verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus.

Ilmastonmuutoksen hillinnän parhaat käytännöt

Tietoa parhaista käytännöistä levitetään. Tärkein hyvien käytäntöjen levittämiskanava on Hinku-foorumin lisäksi yhteisöllinen verkkopalvelu Energialoikka.

 Hinku-foorumi ilmastotyön tukena

Kuntien ilmastotyön tukena toimii Hinku-foorumi, joka kokoaa yhteen kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä alan asiantuntijat.

Hankkeita

  • Ilmastoviisas Satakunta (ILSA) –hanke. Hankkeen tavoitteena on aktivoida Satakunnan alueella toimintaa ja toimenpiteitä, jotka vähentävät päästöjä. Toiminta keskittyy päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen erityisesti kunnissa, kuntalaisten keskuudessa, asunto-osakeyhtiöissä, yrityskentässä ja kiinteistöjen ylläpidossa, yhteistyössä alueen oppilaitosten, energiayhtiöiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ilmastoviisaita pilotteja.
  • CIRCWASTE -hanke. CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta on valtakunnallinen hanke, joka edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus ja se saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupunki, ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, toteuttaa kiertotalouden edistämiseen ja jätteiden vähentämiseen tähtääviä osahankkeitaan vuosina 2016–2021. Osahankkeilla edistetään Porin seudulla resurssitehokasta rakentamista ja asumista, kestävää elämäntapaa tapahtumien ja luentojen kautta, toteutetaan sähköinen ympäristökasvatussivusto varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, tuetaan resurssiviisaita julkisia vihreitä hankintoja ja kehitetään Peittoon kierrätyspuistoa. Alueelle perustetaan hankkeen aikana kiertotalouteen perehtynyt osaamis-, asiantuntija- ja neuvontaverkosto.
  • Vähä0-hanke. Satakunnan ammattikorkeakoulun Vähä0-hankkeessa tutkittiin rakentamisen hiilijalanjälkeä sekä rakennusmateriaalien että rakennuksen käytön osalta. Pilottikohteina oli Porin Asuntomessuille kesällä 2018 valmistuneita omakotitaloja.

Lisätietoja

Hinku-kuntien päästöt vuonna 2018
HINKU-kuntien päästöt 2016
Porin päästökehitys 2007-2015
Satakunnan kasvihuonekaasupäästöt 2005-2015