Mitä yritys voi tehdä?

Porin tarjoaa yrityksille erinomaisen toimintaympäristön, myös päästöjen vähentämiseksi. Alueen monipuolinen uusituvan energia tuotanto ja toimijat tarjoavat myös yrityksille hyvät menestymisen puitteet. Tutustu alueen infran mahdollisuuksiin sivuilla www.businesspori.fi.

Yritysten hyvää toimintaa päästöjen vähenemiseksi

Alueen yritykset ovat toimineet päästöjen vähentämiseksi jo pitkään. Hyviä esimerkkejä yrityksen aktiivista toimista ovat muun muassa:

Porin Tahkoluodon merituulipuisto

Vuonna 1998 perustettu Suomen Hyötytuuli Oy on tuulivoiman tuotantoyhtiö, jonka osakkaina toimivat suuret suomalaiset kaupunkienergiayhtiöt. Toiminnassa olevista kuudesta tuulipuistosta kaksi sijaitsee Porissa. Tuulipuistojen kokonaisteho on n. 186 megawattia ja ne tuottavat yhteensä vuodessa 600 000 megawattituntia puhdasta tuulienergiaa, joka vastaa noin 37 000 sähkölämmitteisin omakotitalon vuotuista energiatarvetta. Suomen Hyötytuuli on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön megawattiluokan tuulivoimalat jo vuonna 1999. Yhtiö panostaa merkittävästi myös merituulivoiman kehittämiseen. Ensimmäinen merituulivoimala rakennettiin Porin Tahkoluotoon vuonna 2010.

Tahkoluodon merituulipuistosta löytyy 10 offshore-tuulivoimalaa, joiden arvioitu vuosituotanto on noin 155 GWh. Merituulipuisto on ollut noin 120 miljoonan euron investointi ja sen on arvioitu työllistäneen suoraan yli 300 henkilötyövuotta.

Suomen Hyötytuuli Oy selvittää mahdollisuuksia Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen käynnistämiseksi. Kyseessä on Suomen ilmastotavoitteiden mukainen hanke, joka toteutuessaan tuottaa hiilineutraalia sähköenergiaa arviolta 1000–1900 GWh vuodessa.

TuuliWatti Oy:n tuulipuisto Porin Peittoossa

Tuulipuisto tuottaa puhdasta tuulisähköä vuosittain 175 miljoonaa kilowattituntia, joka vastaa n. 80 000 kerrostaloasunnon sähkön kulutusta. TuuliWatti kehittää ja rakentaa moderneja teollisia tuulivoimapuistoja maa-alueille. Omistajina toimivat S Voima ja St1, jotka ovat merkittäviä toimijoita energia- ja vähittäiskauppamarkkinoilla.

Yritys on Suomen johtava tuulivoiman tuottaja ja operaattori. TuuliWatti panostaa vahvaan osaamiseen, uusimpaan teknologiaan sekä kustannustehokkaaseen tuulivoimatuotantoon. Porin Peittoossa sijaitsee 12 Gamesan G128-voimalaa, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 54 MW. Tuulivoiman tuotanto Porin Peittoossa käynnistyi vuoden 2013 loppupuolella.

Biokattilalaitos vähentää päästöjä

Aittaluodon voimalaitoksessa otettiin kesällä 2020 käyttöön uusi ympäristöystävällinen ja tehokas biokattilalaitos. Uuden biokattilalaitoksen ansiosta hiilidioksidipäästöt laskevat tuhansia tonneja vuodessa. Lisäksi rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vuositasolla polttoaineen tarve vähenee noin 600 rekkakuormaa.

Porin Energian tavoitteena on olla vastuullinen ja kestävien energiaratkaisujen tuottaja sekä lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian osuutta. Aittaluoto 2020 -hanke on 60 miljoonan investointi ja se käynnistyi vuoden 2018 alussa. Hanke modernisoi vuonna 1968 käyttöönotetun Aittaluodon voimalaitoksen vastaamaan mm. uusia ympäristövaatimuksia kilpailukykyisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Aittaluodon pääkoneiston vanhempi kattila ja turbiini on korvattu uudella BFB-tyyppiselllä kattilalaitoksella ja vastapaineturbiinilla. Uuden savukaasulauhduttimen avulla polttoaineen energiasta saadaan enemmän talteen ja saavutetaan säästöjä.

Kauppakeskus Porin Puuvilla

Porin Puuvillan hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2018 lähes nollassa ja sama trendi jatkui vuonna 2019. Vuonna 2018 kulutetusta energiasta 99,1 % oli päästötöntä. Kauppakeskus on yksi Suomen vähäpäästöisimmistä ja ympäristöystävällisimmistä. Suurin osa kauppakeskuksen käyttämästä energiasta tulee omasta geoenergialaitoksesta ja aurinkovoimalasta. 

Oma aurinkovoimala tuotti vuonna 2018 energiaa 504 000 kilowattituntia, mikä vastaa noin 250 kerrostalokaksion vuosittaista energiakulutusta. Lämmityksestä 97 % hoidettiin geoenergialla vuonna 2018.  Asiakkaille Puuvilla tarjoaa esimerkiksi sähköauton latauspisteitä. Puuvillan omistajat, Renor ja Ilmarinen, pitävät vastuullisuutta ja ympäristön hyvinvointia keskeisinä arvoinaan. Vuositasolla kauppakeskus säästää jopa 300 000 euroa verrattuna perinteisiin energiamuotoihin.

Hajautettu energiaratkaisu: Porin KOy Aurinkopajan maalämpö- ja aurinkosähkö

Kiinteistöosakeyhtiö Aurinkopaja saa tuotanto- ja toimistotilojen lämmön maasta aurinkosähkön kautta. Kolmikerroksisen rakennuksen katto on asennettu täyteen aurinkopaneeleja. Kiinteistön massiiviset rakenteet ja paksut välipohjat varaavat lämpöä. Porin Tiiliruukin kaupunginosassa sijaitsevassa 1500 neliön kiinteistössä on vesikiertoinen lattialämmitys. Vuosittainen sähkönkulutus on noin 150 MWh, josta lämmityksen ja lämpimän veden osuus on noin 40 MWh.

Aurinkosähköinvestoinnin sisäinen korkokanta (IRR) on 6,2 % ja nettonykyarvo (NPV) 41 970 euroa 25 vuoden laskenta-ajalla sekä 13 vuoden takaisinmaksuajalla. Aurinkosähkön omakustannustuotantohinta on 5 snt/KWh 30 vuoden pitoajalla. 

Vuorsola Oy:n aurinkosähkövoimala

Vuorsola Oy otti ensimmäisen aurinkosähkövoimalan käyttöönsä vuonna 2019. Koevoimala sisältää 22 paneelia ja Fronius-invertteriyksikön. Yhtiön tarkoituksena on siirtyä tulevaisuudessa täysin aurinkosähkön käyttäjäksi kaikissa yhtiön kiinteistöissä. Voimalan toimitti Porin Energia. 

Vuorsola Oy:n tavoitteena on kehittää osaamista turvallisuus- ja ympäristöasioissa jatkuvasti. Yhtiö toimii jokaisella osa-alueella ympäristön pilaantumisen estämiseksi. He panostavat myös uusiutuvien energioiden käyttämiseen. 

Ilmastokumppanuus

Ilmastokumppanuudessa yritykset ja yhteisöt ottavat osaa ilmastotalkoisiin eli vähentävät yhteistyössä Porin kaupungin kanssa kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Ilmastokumppanuus on yksi Porin HINKU -toimenpiteistä ja se on suunnattu erityisesti mikro- ja pk-yrityksille.

Mukaan lähteminen on maksutonta. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja itse asetettujen tavoitteiden noudattamiseen ja päivittämiseen. Yhteyttä voi ottaa Esa Merivalliin. 

Pk-yritysten tuet uusiutuvaan energiaan

Yrityksen on mahdollista saada tukea energiatehokkuutta parantaviin tai uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin hankeinvestointeihin. Suosituin uusiutuvan energian tuki kohdistuu tällä hetkellä aurinkosähköön, johon tukea on saatavissa 20 % (vuonna 2020). Tuen saaminen edellyttää minimissään 10 000 euron investointia (tarvikkeet + työt). Lisätietoa Business Finlandin sivuilta.

Energiatehokkuussopimukset

Energian tehokas käyttö on järkevää ja vastuullista toimintaa, joka tuo tuntuvia kustannussäästöjä. Energiakulujen pieneneminen parantaa toiminnan kannattavuutta ja näkyy tuloksessa. Vapaaehtoisuus on vaihtoehto uudelle lainsäädännölle tai muille uusille pakkokeinoille. Se on yritykselle joustavampi ja mielekkäämpi keino toteuttaa energiatehokkuustoimia ja -investointeja tarvelähtöisesti, omassa tahdissa.

Valtio tukee tapauskohtaisesti uuteen teknologiaan perustuvia energiatehokkuusinvestointeja. Vain sopimukseen liittyneillä on mahdollisuus hakea valtion harkinnanvaraista tukea myös tavanomaisen tekniikan energiatehokkuutta edistäviin investointeihin. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää pk-yrityksille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen toteuttamiseen. Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö rakentaa sidosryhmien mielikuvaa yrityksestä vastuullisena toimijana.

Lisää tietoa energiatehokkuussopimuksesta