Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden edistäminen, terveen kasvun ja opiskelun tukeminen sekä koko oppilaitosyhteisön hyvinvointi. Opiskeluterveydenhuollossa toimivat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Terveydenhuoltoon sisältyvät terveydenhoito, ensiapu ja sairaanhoito, mielenterveys- ja päihdetyö sekä opiskeluympäristön terveydellisten olojen valvonta. Ensiksi mainittuun terveydenhoitoon kuuluvat muun muassa terveystarkastukset, rokotukset, ehkäisy- ja sukupuolitautiasiat.

Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään kaikille lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Terveystarkastus painottuu haastatteluun ja keskusteluun opiskelijan terveyteen ja opiskeluun vaikuttavista asioista.

Lääkärintarkastus tehdään lukiossa opiskeleville ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Porissa pojille lääkärintarkastus tehdään kutsuntatarkastuksen yhteydessä.

Opiskeluterveydenhuolto on alle 18-vuotiaalle maksutonta. Ehkäisevät palvelut, kuten terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluva sairaanhoito toteutuu Porissa omilla terveysasemilla, lukuun ottamatta koulussa äkillistä sairastumista, ensiapua ja koulutapaturmia. Hoitoa vaativissa asioissa otetaan yhteys oman terveysaseman sairaanhoitajaan tai lääkäriin.

Tarkempaa tietoa opiskeluterveydenhuollosta antaa lukion terveydenhoitaja.