Psykologi

  • Psykologi kartoittaa ja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita (mm. koulustressi, alavireinen mieliala, jännittäminen ja ahdistusoireet, elämänkriisit, vaikeudet ihmissuhteissa ja itsetunnossa).
  • Psykologin työ sisältää pääasiassa keskusteluja asiakkaan ja tarvittaessa hänen perheensä kanssa.
  • Lisäksi työhön kuuluu ryhmätoimintaa sekä opettajien ja muun henkilökunnan konsultaatiota.
  • Keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.
  • Psykologiin voi ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai Wilman kautta.