Opetussuunnitelmat

Porin lukiossa on käytössä uusi ja vanha opetussuunnitelma. Uusi opetussuunnitelma koskee vuonna 2021 ja sen jälkeen lukionsa aloittaneita, kun taas vanhat opetussuunnitelmat koskevat lukionsa ennen vuotta 2021 aloittaneita.

Opetussuunnitelmat muodostuvat valtakunnallisista lukion opetussuunnitelman perusteista sekä paikallisista lisäyksistä. Opetussuunnitelmat jakautuvat kahteen osaan: yleiseen osaan ja eri oppiaineiden suunnitelmat sisältävään osaan. Yleisen osan sisältönä ovat lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta, opetuksen toteuttaminen sekä opiskelijan ohjaus ja tukeminen. Oppiaineosa sisältää oppiainekohtaisesti oppimistavoitteet, opetuksen keskeiset sisällöt ja opiskelijan oppimisen arvioinnin.