Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa: infoa opiskelijoille ja huoltajille

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on yksi nykypäivän tärkeimmistä kansalaistaidoista. Tästä syystä Porin kaupunki haluaa turvata kaikille oppilaille ja opiskelijoille tasapuoliset mahdollisuudet TVT-taitojen kehittämiseen. 

Uuden oppivelvollisuuslain astuttua voimaan 1.8.2021 toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille (vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet). Käytännössä tämä tarkoittaa, että toisen asteen koulutuksen järjestäjien, kuten Porin kaupungin, on tarjottava opiskeluun tarvittavat välineet ja materiaalit maksutta opiskelijoiden käyttöön. Koska opiskelu tapahtuu nykyaikana pääasiassa tietotekniikan avulla, opiskeluun tarvittavia välineitä ovat henkilökohtainen kannettava tietokone sekä sen lisälaitteet (laturi ja kuulokkeet). Maksuttomilla materiaaleilla taas tarkoitetaan oppimateriaalikustantajien julkaisemia sähköisiä oppimateriaaleja.

Porissa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti niin perusopetuksessa kuin lukiokoulutuksessakin.