Opiskelu lukiossa

Lukion tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisen koulutuksen ylioppilaspohjaisilla linjoilla.

Lukio-opinnoista saa päättötodistuksen. Valtakunnallisella ylioppilastutkinnolla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Lukuvuosi ja kurssit

  • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin.
  • Oppiaineita opiskellaan jaksoissa 38 oppitunnin laajuisilla opintojaksoilla.
  • Oppiaineen oppimäärä koostuu yhdestä tai useammasta opintojaksosta.
  • Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia (vanha ops) / 150 opintopistettä.
  • Lukio suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

Kielivalikoima Porin lukiossa

Porin lukiossa on toisen kotimaisen kielen, ruotsin, lisäksi mahdollista opiskella seuraavia vieraita kieliä: englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, latina, italia, japani ja kiina.

Lukiodiplomit

Porin lukiossa on mahdollisuus suorittaa kaikkia valtakunnallisia taito- ja taideaineiden lukiodiplomeita:

Opetushallitus vahvistaa vuosittain lukiodiplomien suoritusohjeet.