Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus

Yleistä käyttösopimuksesta

Henkilökohtaisen laitteen käyttöönotto vaatii lukiolaisen huoltajan hyväksynnän. Käyttösopimus löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehden alta (Henkilökohtaisen laitteen käyttösopimus). Ennen kuin luovutamme koneen opiskelijalle, pyydämme teitä tutustumaan laitteen käyttösopimukseen ja kuittaamaan sen Wilman kautta.

Huoltajan hyväksymä käyttösopimus antaa opiskelijalle oikeuden käyttää Porin kaupungin omistamaa laitetta ja siihen mahdollisesti liitettäviä lisävarusteita (laturi ja kuulokkeet). Käyttösopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn laina-ajan.

Lainaajan vastuut ja velvollisuudet

Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseksi oppimisvälineeksi. Käytön tulee olla lain, hyvien tapojen, oppilaitoksen sääntöjen ja tämän sopimuksen mukaista. Laitetta ei saa lainata toisen käyttöön edes tilapäisesti, ilman oppilaitoksen edustajan lupaa. Mikäli laite katoaa tai varastetaan tai laitteeseen tulee vika, toimintahäiriö tai se vioittuu fyysisesti, tästä on ilmoitettava viipymättä ryhmänohjaajalle tai lukion tekniselle IT-tukihenkilölle.

Sopimuksen tehnyt lainaaja on vastuussa laitteesta ja mahdollisista lisävarusteista. Niitä on käsiteltävä huolellisesti ja varjeltava särkymiseltä. Jos laite rikkoutuu tai katoaa tahallisen toiminnan tai törkeän huolimattomuuden vuoksi, opiskelijan ja huoltajan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti kustannuksista, joita aiheutuu laitteen korjauksesta tai mahdollisen uuden laitteen hankinnasta.

Lainaajan ja hänen huoltajansa tulee tutustua henkilökohtaisen laitteen käyttöön liittyvään ohjeistukseen.

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjä liittää laitteen erilliseen laitehallintajärjestelmään. Tämän järjestelmän avulla voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa laitteen asetuksia ja ohjelmistoja. Laite voidaan tarvittaessa lukita ja tyhjentää. Oppilaitoksen edustajalla on lisäksi oikeus tarkistaa laitteen kunto ja toimivuus.

Koulutuksen järjestäjä tarjoaa koulun tiloissa langattoman verkon laitteen käyttöä varten.

Laitteelle kirjaudutaan koulutuksen järjestäjän hallinnoimalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella.

Mitä käyttösopimus sisältää?

Käyttösopimus näyttää Wilmassa tältä:

Ohjekuva Wilmassa olevasta henkilökohtaisen laitteen käyttösopimuksesta

Laina-aika (1.)

Laite luovutetaan opiskelijalle ensimmäisen lukuvuoden alussa ja sen laina-aika kestää kolme vuotta. Opiskelija säilyttää laitetta sopimuksessa määritetyn laina-ajan mukaan lukien kesälomat.

Lainaajan vastuut ja velvollisuudet (2.)

Sopimuksessa lainaaja eli opiskelija ja hänen huoltajansa sitoutuvat käsittelemään ja säilyttämään lukion lainaamaa tietokonetta huolellisesti. 

Jos kone menee rikki tai vahingoittuu (3.)

Jos kone menee rikki tai vahingoittuu, täytyy siitä ilmoittaa välittömästi ryhmänohjaajalle ja lukion IT-tukihenkilölle. 

Jos kysymyksessä on itsestä riippumaton tapahtuma, joka todetaan vahingoksi, ei lainaajalta veloiteta korjauskustannuksia. Jos sen sijaan laitteen hajoaminen todetaan selkeästi tahallaan aiheutetuksi tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvaksi, opiskelijan ja huoltajan kanssa keskustellaan tapahtuneesta. Tällaisissa tilanteissa käytössä ovat ennalta määrätyt kiinteät korvaussummat. 

Lue lisää säilytyksestä ja korvaushinnoista.

Asianmukainen käyttö (4.)

Tässä kohtaa viitataan useampaankin Suomen lakiin, kuten tekijänoikeus- ja tietosuojalakiin. No pitääkö ne sitten lukea kannesta kanteen ennen kuin laitteen voi ottaa käyttöön? Ei tarvitse. Kunhan muistaa hyvän käytöksen ja toiminnan säännöt käyttäessään laitetta. Viestivälineitä käytetään fiksusti ja koneelle ei tallenneta materiaalia, johon itsellä ei ole oikeuksia. Viime kädessähän Suomen laki velvoittaa tässä meitä kaikkia samalla tavalla, mutta jos yrittää kaikessa tekemisessään toimia fiksusti, ei todennäköisesti tule rikkoneeksi lakia, vaikkei sitä olisi kannesta kanteen lukenutkaan.

Koulutuksen järjestäjä noudattaa omasta puolestaan myös lakeja kaikessa toiminnassaan.

Koulutuksen järjestäjä (5.)

Koulutuksen järjestäjä lupaa omalta osaltaan pitää laitteen ohjelmistot toimintakuntoisina ja tarjota lukion tiloissa netin laitteelle. Koulun edustaja voi joutua kirjautumaan laitteelle jossain tilanteissa, kuten sopimuksessa todetaan. Koulun edustaja noudattaa toiminnassaan omalta osaltaan lakeja, kuten henkilötietolakia. Koulun edustaja ei esimerkiksi lue kenenkään henkilökohtaisia viestejä.

Kotona täytyy jakaa netti itse vaikka puhelimelta tai kodin omasta wlanista. Jos kotona ei ole mitään mahdollisuuksia käyttää nettiä, tarjoaa koulu mahdollisuuden jäädä koululle tekemään läksyt koulupäivän jälkeen. 

Käyttäjätili (6.)

Laite toimii edupori-tunnuksella. Tunnuksella pääsee mm. Microsoftin Office 365- ja Googlen palveluihin.

Allekirjoitus (7.)

Huoltaja kuittaa käyttösopimuksen sähköisellä allekirjoituksellaan (rasti ruutuun, kuten kuvassa). Samalla huoltaja vakuuttaa, että käyttösopimuksen ehdot on luettu ja asiasta on keskusteltu kotona opiskelijan kanssa ennen allekirjoittamista.