ADT-luento opiskelijoille

Neuropsykogi Heli Isomäki piti huhtikuussa ADT-aiheisen etäluennon Porin, Ulvilan ja Eurajoen lukioiden opiskelijoille. ADT tulee sanoista attention deficit trait ja sillä tarkoitetaan itseaiheutettua keskittymishäiriötä.

Ihmisten keskittymisjänne on puoliintunut viimeisten 15 vuoden aikana. Yhtenä suurena syynä tähän on multitasking eli jaetaan huomiota ja tehdään monia asioita samanaikaisesti. Toisena suurena syynä on aivohuollon laiminlyöminen, mihin vaikuttavat esimerkiksi unen vähyys, päihteiden käyttö, ravinto tai fyysinen passiivisuus.

ADT on käyttäytymismuoto, mikä aiheuttaa keskittymisen vaikeuksia, lyhytjänteisyyttä sekä heikentää laajojen asiakokonaisuuksien oppimista. Koska ADT aiheutuu oman käyttäytymisen tuloksena, sen voi myös purkaa omaa käyttäytymistä muuttamalla. Yhteen asiaan kerrallaan keskittyminen (monotasking), häiriötekijöiden poistaminen, riittävä uni sekä fyysinen aktiivisuus auttavat parantamaan keskittymiskykyä.

ADT:tä ei pidä sekoittaa ADHD:hen; ADHD on synnynnäinen neuropsykologinen häiriö, mihin on olemassa lääkitys, kun taas ADT on itseaiheutettu ylivilkkaustila, mitä voi korjata vain omaa käyttäytymistään muuttamalla.

kuvituskuva, ADT-luento, lukio