Englanninkieliset tutkinnot SAMKissa

19 Ulvilan lukion opiskelijaa pääsi tutustumaan SAMKin englanninkielisiin tutkintoihin 10.5.2023. Vierailumme liittyi ENA6-opintojaksoon, joka keskittyy muun muassa jatko-opintoihin ja työelämään. SAMKin Porin kampuksella saimme ensin kuulla kattavan esityksen englanninkielisten tutkintojen kokonaisuudesta ja hakukäytänteistä. Myös ammattikorkeakouluopiskelijat pääsivät ääneen ja kertoivat kokemuksiaan logistiikan ja fysioterapian opinnoista Raumalla ja Porissa.


SAMKissa on tarjolla seuraavat englanninkieliset AMK-tutkinnot Porissa: Insinööri (Artificial Intelligence), Insinööri (Logistics) sekä Insinööri (Mechatronics), Fysioterapeutti (Physiotherapy), Sairaanhoitaja (Nursing) ja Restonomi (International Tourism Management). Raumalla voi SAMKissa opiskella Merikapteeniksi (Sea Captain) sekä Tradenomiksi (International Business).


Englanninkieliset tutkinnot ovat kenties useimmille opiskelijoille hieman suomenkielisiä tutkintoja vieraampia, ja vierailun myötä lukio-opiskelijat saivat paremman käsityksen Satakunnan englanninkielisistä opintomahdollisuuksista. Englannin osaamisen ei tarvitse olla täydellistä, jotta voi opiskella englanniksi ja tämä oli varmastikin yksi tärkeimmistä anneista opiskelijoille!


https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/amk-tutkinto/

Katja Siivonen
Kehittäjäopettaja
Ulvilan lukio

Englanninkieliset tutkinnot SAMKissa, lukio