Eurajoen lukiolaiset vierailivat Maanmittauslaitoksella ja Satakuntaliitossa

Lukion valinnainen maantieteen opintojakso Geomedia (GE4) käsittelee karttoja, paikkatietoa ja alueiden suunnittelua. Lisäksi opintojaksoon kuuluu projektityö, jossa hyödynnetään erilaisia kartta-aineistoja. Olimme oppitunneilla lukeneet ja katselleet sekä vähän itsekin kokeilleet paikkatieto-ohjelmien käyttöä ja analyysien tekemistä. Opintojakso on kuitenkin melko teoreettinen ja opettajana kaipasin enemmän konkreettisia esimerkkejä siitä, miten karttoja ja paikkatieto-ohjelmia hyödynnetään erilaisissa tehtävissä. Lukiomme osallistuu Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa –hankkeeseen ja yhdessä hankekoordinaattori Tanja Mönkkösen kanssa suunnittelimme päättöviikolle opintoretken Poriin. Kohteiksi valikoitui Maanmittauslaitos ja Satakuntaliitto.

On aina hienoa jalkautua kouluympäristön ulkopuolelle ja nähdä, millaisissa ammateissa ihmiset työskentelevät. Tällä kertaa kuulimme esimerkkejä maantieteen, maanmittausinsinöörin, arkkitehdin ja diplomi-insinöörien urista. Monenlaisella koulutustaustalla on siis päädytty työskentelemään Maanmittauslaitokselle ja varsinkin Satakuntaliiton alueiden käytön ja suunnittelun pariin. Myös työtehtävät ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia.

Projektipäällikkö Matti Mäensivun esittely Maanmittauslaitoksen toiminnasta yllätti ainakin itseni monipuolisuudella. Mielikuvani karttoja tuottavasta ja tilojen rajoja selvittävästä laitoksesta osoittautui kovin suppeaksi. Maanmittauslaitos toki tuottaa karttoja ja etsii tarvittaessa tilan rajat, mutta laitos osallistuu myös moneen muuhun tehtävään.  Maanmittauslaitos ylläpitää oppitunneiltakin tuttua ja monipuolista tietoa sisältävää Paikkatietoikkunaa, joka on kaikille kansalaisille ja paikkatietoalan ammattilaisille suunnattu. Laitos on kehittänyt muun muassa kiinteistövaihdannan palveluita ja nykyään voi pelkästään netin kautta hoitaa jopa kiinteistökaupan.

Kartat ovat Maanmittauslaitoksen tunnetuin ja tärkein tuote. Opimme, että hyvien karttapalvelujen tuottaminen vaatii laajaa osaamista ja paljon työtä. Työtä, joka vaatii ammattiosaamista ja tietojen jatkuvaa päivittämistä. Maanmittauslaitoksen yksi viesti opiskelijoille olikin, että jos kartat tai koodaaminen yhtään kiinnostavat, kannattaa hakeutua alalle. Työtehtävät ovat monipuolisia ja laitoksen sisällä on helppo vaihtaa työtehtäviä. Työpaikkoja on runsaasti tarjolla ja ensi kesän kesätyöpaikkojakin kannattaa pian hakea.

Satakuntaliitossa meidät otti vastaan Susanna Roslöf, alueiden käytön johtaja. Paikalla oli myös maakunta-arkkitehti, maakuntainsinööri ja paikkatietoasiantuntija. Kuulimme monipuolisia esityksiä aluesuunnittelusta. Maakuntakaava ei synny hetkessä, vaan yllätyin itsekin, miten valtava työ taustalla tehdään. Mielenkiintoista oli kuulla, miten nyt suunnitteilla olevat asiat on ajatus toteuttaa vuonna 2050 tai sen jälkeen. Saimme kuulla myös mielenkiintoisen esityksen karttojen tekemisestä. Maakuntakaavassa on paljon erilaisia teemakarttoja ja niiden laatiminen vaatii tarkkaa silmää ja paljon taitoa. Moni asia voidaan kuvata hyvin eri tavalla kartalle.

Satakuntaliitto tekee vaikuttavaa työtä koko maakunnan kehittämiseksi. Tämä hallinnon taso jää usein opiskelijoille vieraammaksi ja olikin erittäin mielenkiintoista päästä vierailulle maakuntahallintoon. Hienoa oli, että sekä Satakuntaliitossa että Maanmittauslaitoksella meidät otettiin epäröimättä vastaan ja esitykset olivat huolellisesti valmisteltu ja juuri lukiolaisille räätälöityjä. Molemmat tahot toivottivat meidät myös uudelleen tervetulleiksi.

Poikkesimme päivän aikana lounaalla yliopistokeskuksella ja samalla palauttelimme mieliin, mitä kaikkia koulutusmahdollisuuksia Porista löytyy. Päivä oli onnistunut ja opiskelijat tyytyväisiä päivän ohjelmaan. Kiitos Maanmittauslaitokselle ja Satakuntaliitolle sekä Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa -hankkeelle!

Leena Gustafsson

kehittäjäopettaja

Eurajoen lukio