Opintokäynnillä SAMKin fysiikan laboratoriossa

Ulvilan lukion fysiikan opiskelijat tekivät kaksi opintokäyntiä maaliskuun aikana SAMKiin. Opintokäynnit liittyivät fysiikan kurssiin FY3, Energia ja lämpö.

SAMKin fysiikan laboratoriossa meidät toivotti tervetulleiksi Samuli Kivisaari. Ennen vierailua olimme jo saaneet Samulilta sekä kirjallisia että videoituja ohjeita siitä, miten laboratoriossa toimitaan. Tästä johtuen saimme aloitettua lämpöopin töiden tekemisen ripeästi ja tiukasta aikataulusta huolimatta opiskelijat ehtivät tehdä mittaukset valmiiksi yhden 75 minuutin oppitunnin aikana.

Samuli Kivisaari, SAMK

Samuli Kivisaari

Teimme mittauksia erilaisiin lämpöopin ilmiöihin liittyen. Työparit saivat valita etukäteen itseään erityisesti kiinnostavan aiheen. Valittavina töinä olivat kiinteän aineen ja nesteen lämpölaajeneminen, jään ominaissulamislämpö, veden ominaishöyrystymislämpö ja lämpöpumppu.

Lämpöpumppu, SAMK, fysiikan laboratorio

Lämpöpumppu

Nesteen lämpölaajeneminen

Mielenkiintoisen SAMKin vierailun jälkeen jatkoimme lukiolla seuraavalla fysiikan oppitunnilla mittaustulosten käsittelyä ja laadimme työselostukset tehdyistä töistä.

Kiitos Samuli ja SAMK hienosti järjestetystä opintokäynnistä.

Marita Havu

Ulvilan lukio

Kehittäjäopettaja, Fysiikan ja kemian lehtori