Sotahistorian luennoilla

Torstai 11.5.

Ulvilan lukion HI 2.4. ryhmä vieraili 11.5.2023 Porin yliopistokeskuksessa kuuntelemassa YTT apulaisprofessori Katri Pynnönniemen luennon Venäjän turvallisuuspolitiikan muutoksesta. Luento avasi Venäjän sotapolitiikan taustoja ja auttoi ymmärtämään venäläistä ajattelua maailmantilanteesta.  

Luennossaan Pynnönniemi valotti Venäjän ajatusta oikeutetusta hyökkäyksestä Ukrainaan. Hän kertoi Venäjän politiikan keskeisiksi sisällöiksi liberalismin ja lännen johtaman maailman vastustamiseen. Sen tavoitteena on luoda venäläinen maailma, jossa Venäjä on rajojaan laajempi johtava voima maailmassa. Tätä mielikuvaa rakennetaan vääristämällä historiaa ja rakentamalla disinformaatiolle perustuvia viholliskuvia, joissa länsi nimetään Venäjän uhkaajaksi. Tällä oikeutetaan sotilaallisen voiman käyttö. Tavoitteena on tuhota Ukrainan nykyinen hallinto ja palauttaa maa osaksi venäläistä maailmaa. Denatsifikaatiolla oikeutetaan ne hirmuteot, joihin venäläiset joukot ovat syyllistyneet Ukrainassa.  

Luento toi esille diktatorisen järjestelmän mielettömyyden. Itsenäisen ja vapaan ajattelun perusteet on tuhottu venäläisessä yhteiskunnassa ja siksi valtaosa venäläisistä suhtautuu passiivisen välinpitämättömästi käynnissä olevaan sotaan. Hallinnon propaganda venäläisten kulttuurisesta ylemmyydestä ja kaikkialla olevista vihollisista vaikuttaa vääjäämättä tavallisten venäläisten käsitykseen ympäröivästä maailmasta. 

Opiskelijat kokivat luennon mielenkiintoiseksi ja näkemyksiä avartavaksi. Se sopi hyvin osaksi omaa kurssiamme ja mahdollisti pienen kurkistuksen akateemiseen maailmaan.

Tiistai 21.3.

Ulvilan lukion historian opiskelijaryhmät HI 2.2. ja HI 2.3. vierailivat 21.3.2023 Porin yliopistokeskuksella kuuntelemassa kenraali Pekka Toverin luentoa Ukrainan sodasta ja sen taustoista. Valitettavasti luennoitsija ei päässytkään itse paikan päälle ja luento jouduttiin toteuttamaan etäyhteydellä. Ennen luennon varsinaista alkua saimme tietoiskun siitä, mitä kaikkea Porin yliopistokeskuksessa voi opiskella. Pekka Toverin luento oli osa sotahistorian luentosarjaa, jonka järjestävät Porin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö ja Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma.

Luennossaan Toveri valotti ammattimiehen ottein sodan vaiheita aina Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittamasta hyökkäyksestä tämän päivän tilanteeseen. Sen jälkeen luennossa siirryttiin Ukrainan hyvin tapahtumarikkaaseen historiaan ja ongelmalliseen suhteeseen Venäjän kanssa. Tämä toi mukavasti syvyyttä nykytilanteen ymmärtämiseen. Kaikissa sodissa on yleensä pitkä historiallinen tausta – niin myös tässä sodassa. Toverin luento oli hyvin selkeä ja suorasanainen. Sotilaan varmuudella hän osasi kertoa mielenkiintoisia vertailukohtia ja tunnuslukuja sodan realiteeteista.  

Luento toi esille diktatorisen järjestelmän heikkouksia ja valotti Putinin tietä diktaattoriksi. Opiskelijat kokivat luennon mielenkiintoiseksi ja kurssilla saatuja tietoja syventäväksi.  

Juha Kujansuu

vararehtori

historian ja yhteiskuntaopin lehtori

Ulvilan lukio