Sote-alaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Tammikuisena tiistaiaamupäivänä Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin toimipisteen sairaanhoidon opiskelija Ville Vesa vieraili Porin lukiossa terveystiedon oppitunnilla esittelemässä Diakin monipuolisia koulutusvaihtoehtoja. Porin yksikössä voi opiskella sairaanhoitajaksi ja sosionomiksi monimuotototeutuksessa, jossa lähi- ja etäopetusjaksot vaihtelevat ja osa opinnoista on kokonaan verkko-opintoja. Harjoittelujaksot monimuotototeutuksessakin ovat aina kokopäiväisiä opintoja. Monimuotototeutus mahdollistaa työssä käymisen opintojen ohessa. Mielenkiintoinen lisä Satakunnan alueen koulutustarjontaan tulee olemaan tämän kevään korkeakoulujen yhteishaussa ensi kertaa haussa oleva Diakin terveydenhoitajan koulutusohjelma Porissa. Terveydenhoitajaopinnot toteutetaan myös monimuoto-opintoina.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella myös englanniksi sairaanhoitajaksi ja sosionomiksi. Kielitaitoa vaatii myös asioimistulkin koulutus. Diakin erikoisuutena on mahdollisuus suuntautua myös kirkon ammatteihin diakoniatyössä, kirkon varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.

Koulutusvaihtoehtojen esittelyn lisäksi Vesa kertoi laajasti myös omista sairaanhoitajan opinnoistaan ja työkokemuksestaan lähihoitajana sote-alalla. Opinnoissa yhdistyy Vesan mukaan hyvin teoria ja käytäntö. Käytännön osaamista harjoitellaan esimerkiksi simulaatiotilanteissa, joissa osa opiskelijoista suorittaa harjoitusta nukeilla, opettaja ohjaa tilannetta toisesta tilasta ja osa opiskelijoista tarkkailee tilannetta myös toisaalta, tehden havaintoja harjoituksesta ennalta annettujen ohjeisen mukaisesti. Lopuksi harjoitus käydään läpi yhdessä. Diakin opiskelijat pääsevät Porissa simulaatioharjoituksiin ammattikorkeakoulun omien tilojen lisäksi Satasairaalan simulaatioyksikössä. Teoriaopintojen ja harjoitusten jälkeen onkin hyvä lähteä harjoitteluun soveltamaan oppimaansa käytännön työtehtävissä. Samalla on oivallinen tilaisuus verkostoitua ja luoda kontakteja eri työpaikoissa. Saattaapa harjoittelu avulla löytyä niin opinnäytetyön aihe kuin työpaikkakin.

Lue lisää:

Diak – AMK-tutkinnot

Opiskelu – opiskelijan polku

https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/amk/sairaanhoitaja/

https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/amk/terveydenhoitaja/

https://www.diak.fi/en/admissions/

Minna Seppä

Kehittäjäopettaja

Porin lukio