Suomen kielen opiskelijat projektinhallintaa opettelemassa

Porin lukion suomi toisena kielenä -opiskelijat pääsivät tänä keväänä opiskelemaan projektinhallintataitoja, kun he osallistuivat JEKKU-oppimateriaalin testaamiseen osana suomen kielen opintojaksoaan. JEKKU on yhdessä opettajien, nuorten ja asiantuntijoiden kanssa kehitetty uudenlainen osaamisympäristö, jossa oppijat voivat tunnistaa, kehittää ja sanoittaa omaa työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan.

Opiskelijoiden tuli valita itselleen hyödylliseltä tuntuva kieliopin tai muun kielen opiskeluun liittyvä osa-alue, jota he opiskelivat itsenäisesti kuuden viikon ajan. JEKKU-materiaalin avulla opiskelijoita ohjattiin projektin suunnittelussa, aikatauluttamisessa, motivaation ylläpitämisessä, ongelmanratkaisussa ja muissa projektinhallintataidoissa.

Koska kyse oli uuden taidon oppimisesta, projektin etenemistä seurattiin ja sen hallintaa opiskeltiin viikoittain myös oppitunneilla. Mukana projektitaitoja opettamassa olivat Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeen projektipäällikkö Tia Kataja ja asiantuntija Ronja Niemi.

– Oli todella mukava olla mukana tässä monikulttuurisessa ryhmässä, joka otti meidät ja kokeilun vastaan ennakkoluulottomasti, kiittelee Kataja.

– Saimme sisältöjen kehittämistä varten arvokasta tietoa. Uudenlaisten oppimistapojen käyttöönotossa ja testaamisessa on opettajan kiinnostus keskeistä. Tässä kokeilussa kaikki toivotut elementit olivat kohdallaan, siitä erityiskiitos asiantuntevalle opettajalle Tuure Puuruselle, Kataja jatkaa.

Rohkaiseva tulokset innostivat kehittelemään kokeilulle jatkoa

Opiskelijoiden antama palaute itsenäisestä projektista oli voittopuoleisesti positiivista. Vaikka uudenlainen oppimisen tapa tuntuikin osasta aluksi vaikealta hahmottaa, lopulta projektimuotoinen työskentely koettiin innostavaksi ja mielekkääksi opiskelumuodoksi.

Itsenäisesti opiskellun kieliopin hallintaa testattiin myös opintojakson päättökokeessa, ja tulokset näyttävät, että itsenäinen projektityöskentely sujuu myös lukiolaiselta.

– Vaikka käytin kokeessa yhtä haastavia tehtäviä kuin tällä opintojaksolla yleensäkin, itsenäisesti opiskelluista asioista saatiin keskimäärin arvosanaa 8+ vastaavat pistemäärät. Olen hyvin tyytyväinen tuloksiin, kiittelee suomen kielen opettaja, lehtori Tuure Puurunen Porin lukiosta.

– Tulos on siinäkin mielessä erittäin hyvä, että tämä suomi toisena kielenä -ryhmä on hyvin heterogeeninen: osa opiskelijoista on asunut Suomessa jo vuosia, mutta iso osa on muuttanut Suomeen vasta lukion alkaessa. JEKKU-materiaalista ja projektimuotoisesta kielen oppimisesta voivat siis hyötyä monentasoiset kielenoppijat, kunhan oppimista tuetaan riittävästi, Puurunen jatkaa.

Tulosten rohkaisemana Puurunen onkin suunnitellut, että Porin lukion opetussuunnitelmaan lisättäisiin Itsenäinen kieliprojekti -opintojakso, jonka alussa opiskelija suunnittelee opettajan opastuksella itsenäisesti toteutettavan kielenoppimisprojektin. Päävastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, ja tarkoituksena kehittää paitsi kielitaitoa myös vahvistaa opiskelijan projektinhallintaosaamista ja opiskeluvalmiuksia. Oppimateriaalina opintojaksolla käytettäisiin JEKKU-materiaalia, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä Emill-palvelussa(https://www.emill.fi/).

JEKKU-materiaalin on tuottanut Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hanke, joka on Prizztech Oy:n, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun ja Valtakunnallisen YES ry:n ESR-rahoitteinen yhteishanke. Oppimateriaalin testaaminen Porin lukiossa toteutettiin yhteistyössä Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa -hanketta.

Itsenäinen kieliprojekti -opintojakson lisäämisestä päättää Porin kaupungin sivistyslautakunta kesän 2023 aikana.

Lisätietoa antaa

Tuure Puurunen (tuure.puurunen@edupori.fi, 044 701 3963)