Tutustuminen OKL:ään ja SAMK:iin Raumalla

Porin lukion opiskelijat pääsivät huhtikuun lopussa Raumalla tutustumaan opiskeluun Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella sekä Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Myös Eurajoen lukion 2. vuoden opiskelijat pääsivät toukokuun alussa vierailemaan SAMKissa Raumalla.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluvan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella voi opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi tai käsityön aineenopettajaksi. Turun yliopiston Rauman kampuksen tutkinto-ohjelmista valmistutaan kasvatustieteen kandidaatiksi (3 vuotta) tai maisteriksi (+ 2 vuotta).

Vierailulla koulutussuunnittelija Merja Mansikkamäki sekä OKL:n opiskelijat korostivat lukiolaisille itsenäistä työskentelyä ja oman ajankäytön hallintaa yliopisto-opiskelussa. Kuulimme myös OKL:n hakuprosesseista; opiskelemaan voi hakea todistusvalinnalla, soveltuvuuskokeella tai avoimen väylän kautta. Opettajankoulutukseen ei haeta yhtä tiettyä tyyppiä, vaan kuten oppilaita on erilaisia, myös opettajiksi halutaan erilaisia persoonia.

Opiskelu Rauman OKL:ssä on monipuolista ja käytännönläheistä. Opiskeluun kuuluu paljon pienryhmätyöskentelyä sekä opetusharjoitteluja. Luokanopettajien harjoittelut tehdään samalla kampuksella sijaitsevassa Rauman Normaalikoulussa, missä on peruskoulun luokat 1.–9.  Varhaiskasvatuksen opettajien harjoittelut suoritetaan myös samalla kampuksella sijaitsevassa Päiväkoti Pikkunorssissa.

Vierailu lopuksi pääsimme tekemään kampuksella pienen kierroksen. Näimme 127 vuotta vanhoja kampuksen päärakennuksia, kuten myös modernimpia rakennuksia. Lopuksi näimme kampuksen puutarhan sekä kasvihuoneet, jotka ovat muuten viimeiset opettajankoulutuslaitoksen ylläpitämät Suomessa.

SAMKin Rauman kampus on meriteknologian, kansainvälisen kaupan ja logistiikan opiskelukeskus. Raumalta voi valmistua insinööriksi (AMK), tradenomiksi (AMK) tai sairaanhoitajaksi (AMK). Tarjolla on myös ylempiä AMK-tutkintoja suomeksi ja englanniksi. Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus vaihtelee aloittain kolmesta ja puolesta vuodesta neljään ja puoleen vuoteen. Korkeakoulujen vieraskielisten koulutusohjelmien hakuaika on tammikuussa, suomenkielisten maaliskuussa. SAMK:n Rauman koulutusohjelmiin voi tulla valituksi todistuvalinnassa, valintakokeessa tai avoimen väylän opintojen perusteella.

Rauman kampus on SAMK:n kansainvälisin kampus, joten vierailullamme kuulimme kampuksen päivätoteutuksena suomeksi ja englanniksi opetettavista logistiikan, merikapteenin ja liiketalouden koulutuksista sekä suomenkielisistä tuotantotekniikan ja tuotantotalouden ja merenkulun insinöörin koulutusohjelmista. Kansainvälisyys ja kielitaito on tärkeässä osassa myös päivätoteutuksen suomenkielisissä koulutusohjelmissa: suomenkielisessä liiketalouden koulutusohjelma keskittyy kansainväliseen kauppaan, logistiikkaan ja verkkokauppaan. Merenkulun insinöörin koulutus on suomenkielinen, mutta merenkulkuala itsessään on hyvin kansainvälinen, joten kielitaitoa tarvitaan alusten useimmiten monia kansallisuuksia edustavien työntekijöiden kanssa.

Ammattikorkeakoulussa opiskeluun kuuluu paljon ryhmätyöskentelyä ja käytännönläheistä harjoituksia sekä erilaisia projekteja yhteistyössä yritysten kanssa. Kaikkiin AMK-tutkintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua, eniten merenkulkualalla. Harjoitteluja on mahdollista tehdä myös ulkomailla. Pääsimme tutustumaan myös kampuksen monipuolisiin tiloihin niin Satamakadulla kuin Suojantiellä. Näimme muun muassa merenkulun insinöörien eli tulevien konemestareiden harjoitustilan ja halukkaat saivat kokeilla aluksen ohjaamista Rauman edustalla simulaatiotilassa. Merenkulkualan tutkintoihin kuuluu myös käytännön palonsammutus- ja pelastautumisopintoja, joista pelastautumista pelastuslautalle harjoitellaan esimerkiksi Suojantien uima-altaassa. Merenkulkualan opiskelija tarvitsee siis uimataitoa ja alalle sopivaa terveyttä johtuen alan työskentelyolosuhteista ja turvallisuusmääräyksistä. Kaikki eivät välttämättä toimi koko työuraansa aluksilla, vaan merenkulun tutkinnoilla voi työskennellä myös maissa.

Opiskelijat vierailulla Rauman OKL:ssä