Vierailut Porin prikaatiin Huovinrinteelle ja Niinisaloon

Huhtikuisena keskiviikkoaamuna nostivat sotilaspoliisit puomin Eurajoen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita kuljettaneen linja-auton edestä Porin prikaatin Säkylän toimipisteen pääportilla päästäen bussin ajamaan sisälle Huovinrinteen varuskunta-alueelle. Edessä oli neljän tunnin varuskuntavierailu yhdessä Ulvilan lukion kanssa.

Isäntinä vierailulla toimivat kapteenit Marko Heino ja Taneli Malinen. Kapteeni Malinen piti päivän aluksi Huovinrinteen elokuvaluokassa Intti tutuksi -luennon, jossa kertoi muun muassa puolustusvoimista, maanpuolustuksesta ja varusmiespalveluksesta. Malisen toisen esityksen aiheena oli Porin Prikaatin yleisesittely. Luentojen yhteydessä opiskelijoille kerrottiin myös muun muassa opiskelusta Maanpuolustuskorkeakoulussa, kansainvälisistä tehtävistä sekä puolustusvoimien ja sen yhteistyöyritysten tarjoamista työmahdollisuuksista – niin sotilaille kuin siviileillekin. Luentojen välissä kävimme nauttimassa kiireettömän lounaan varuskuntaravintolassa.

Elokuvaluokassa pidettyjen luentojen jälkeen opiskelijat järjestäytyivät kolmiriviin ja siirtyivät yhden varuskunnan yksikön eli viestikomppanian kasarmirakennuksen edustalle. Lukiolaiset jaettiin pienempiin ryhmiin, jotka lähtivät porilaistaistelijoiden, niin varusmiesten kuin vapaaehtoista asepalvelustaan suorittavien naisten, opastamina tutustumaan kasarmirakennuksen sisätiloihin. Majoitustiloihin, sosiaalitiloihin ja kasarmin käytäviin tutustuminen lieneekin ollut monelle opiskelijalle vierailun keskeistä antia, varsinkin kun oppailtamme saattoi kysellä palvelusrutiineista, päivärahoista, vapaa-ajanvietosta ja ylipäänsä armeija-arjesta.

Kasarmin takapihalla nousimme jälleen linja-autoihin ja lähdimme kiertoajelulle. Kapteeni Heinon opastamina näimme bussin ikkunan läpi kasarmialuetta laajemmin sekä sitä ympäroivää harjoitusaluetta Säkylänharjun kupeessa ampumaratoineen ja Camp Maureineen. Viimeinen pysäkkimme Huovinrinteellä oli sotilaskoti, jossa saattoi nauttia vaikkapa kahvin ja pumadamunkin käsittämättömän edulliseen hintaan 1,80€.

Itse koin päivän mielenkiintoisena ja onnistuneena – ja tyytyväisiä olivat myös muutamat seuraavana päivänä haastattelemani nuoret. He saivat käsitystä siitä, millaiset olosuhteet mahdollisen varusmiespalveluksen koittaessa kasarmilla odottavat. Uskon mieleen jääneen myös sen, että omaa kuntoaan etukäteen kohottamalla voi valmistautua tulevaan palvelukseensa. Ehkäpä jonkun mieleen jäi itämään ajatus kansainvälisistä tehtävistä ja tämä ajatus innostaisi kielten opiskeluun lukiotaipaleella. Opinto-ohjaajana toivon opiskelijoiden huomanneen, että puolusvoimat ja sen ympärille rakentuneet toiminnot tarjoavat monenlaisia työtehtäviä eri alojen siviiliosaajillle – sotilasura ei siis ole ainoa vaihtoehto varuskuntaan töihin halajaville.

Myös Porin lukion opiskelijat saivat mahdollisuuden osallistua vierailulle Niinisalon varuskuntaan toukokuun alussa. Niinisalossa vierailun isäntinä toimivat yliluutnantti Juha Temonen sekä kapteeni Taneli Malinen. 

Niinisalossa opiskelijat osallistuivat samansisältöisille luennoille kuin vertaisensa Säkylässä, tutustuivat kranaatinheitinkomppanian kasarmiin sekä seurasivat kranaatinheitinkomppanian asemiin ajoa lähietäisyydeltä. Lisäksi vierailijat pääsivät nauttimaan maittavan lounaan Niinisalon varuskunnan muonituskeskuksessa sekä vierailemaan munkkikahvien merkeissä sotilaskodissa.

Sami Koivula

Kehittäjäopettaja

Opinto-ohjaaja

Eurajoen lukio