ICT-suunnittelijan kynästä

Tervehdys täältä tiedolla johtamisen konehuoneen puolelta!

Olen ollut Priima-hankkeessa mukana kehittämässä Power BI -pohjaista analytiikkatyökalua lukion henkilökunnan käyttöön. Projekti on ollut sekä haastava että palkitseva, ja se on tarjonnut uudenlaisen näkökulman data-analytiikan ja visualisoinnin maailmaan.

Projektin lähtökohtana on toiminut tarve saada parempi ymmärrys lukion eri toimintoihin liittyvästä datasta. Tähän tarpeeseen vastataksemme aloimme tuoda dataa opiskelijahallintojärjestelmä Primuksesta Power BI:hin, mikä mahdollisti monipuolisemman datan käsittelyn ja visualisoinnin. Henkilökunnan esittämät toiveet näkymistä ovat ohjanneet vahvasti työkalun kehitystä. Toiveet ovat vaihdelleet perinteisistä numeroiden visualisoinneista monimutkaisempiin analyyseihin, kuten ylioppilaskokeisiin osallistumisen seurantaan ja päättötodistusoikeuden määrittämiseen.

Yksi projektin keskeisistä haasteista on ollut vaativien datan käsittelytarpeiden toteuttaminen. Tämä on vaatinut Power Queryssa tehtäviä muutoksia ja lisäyksiä tietomalliin, jotta dataa voitaisiin käsitellä halutulla tavalla. Osa monimutkaisemmista analyyseistä on toteutettu käyttämällä DAX-kyselykieltä. DAXin käyttö ei aina ole ollut suoraviivaista, mutta sen avulla olemme pystyneet luomaan syvällisiä ja moniulotteisia analyysejä, jotka vastaavat lukion henkilökunnan toiveisiin.

Työkalu on tällä hetkellä testivaiheessa ja toimii jo hyvin, mutta edessä on vielä paljon työtä ja hienosäätöä. Viime aikoina olemme keskittyneet erityisesti työkalun käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja varmistamaan, että se tarjoaa kullekin käyttäjälle – roolista riippuen – tarpeelliset näkymät. Rivitason suodatuksen avulla on mahdollistettu henkilökohtaisesti räätälöidyt raportit ja analyysit.

Projektin aikana olen oppinut valtavasti Power BI:n mahdollisuuksista datan visualisoinnissa ja analysoinnissa. Työskentely tiiviissä yhteistyössä lukion henkilökunnan kanssa on antanut minulle arvokasta näkemystä yleissivistävästä toisesta asteesta ja sekä sen toimintakentästä, eritoten datan hallinnan näkökulmasta.

On mahtavaa nähdä, mitä projektin seuraavat vaiheet tuovat tullessaan. Tavoite on kuitenkin selkeä: luoda työkalu, joka ei ainoastaan vastaa lukion nykyisiin tarpeisiin, vaan myös mukautuu tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Waltteri Reunamäki

ICT-suunnittelija

Porin kaupunki