Kevään 2023 kuulumiset

Ensiaskeleet

Priima sai hyväksytyn hankepäätöksen joulukuussa 2022, ja se polkaistiin huolella käyntiin tammikuun 2023 aikana. Ensitöiksi hankkeelle muodostettiin ohjausryhmä, johon valittiin Porin lukion rehtori, Seinäjoen lukion rehtori, molempien lukioiden laatutyöryhmien vetäjät sekä koko hanketta koordinoiva hankekoordinaattori. Ohjausryhmän jälkeen lähdettiin hankkeen tavoitteiden perusteella muodostamaan paikallisia laatutyöryhmiä, Porin päähän tiedolla johtamisen työryhmää ja Seinäjoella maahanmuuttajatyöryhmää.

Porilaista laatutyötä

Haku laatutyöryhmiin eli -tiimeihin julkaistiin tammikuun alkupuolella, ja se poiki nopeassa ajassa juuri sopivan joukon eri oppiaineiden opettajia ja opinto-ohjaajia Porin lukion laatutyöryhmään. Ryhmä koostuu pitkän linjan tekijöistä, joilta löytyy verraton määrä tietotaitoa niin opetuksesta, opinto-ohjauksesta, erityisopetuksesta, aikuislukiosta, hallinnosta kuin S2:stakin. Laatutyö ei siis olisi voinut päätyä parempiin käsiin.

Porissa laatutyöryhmä kokousti kevään 2023 aikana yhteensä 12 kertaa. Normaalien kokousten lisäksi laatutiimiläiset osallistuivat Porin ja Seinäjoen yhteispalavereihin ja muiden laatutyötä tekevien lukiokoulutusten kanssa järjestettyihin kokouksiin. Porin laatutiimiläisistä muodostettu iskuryhmä vieraili myös Seinäjoella ja Laadukasta lukiokoulutusta -seminaarissa Helsingissä.

Vaikka laatutiimeistä löytyikin ja löytyy edelleen vankkaa substanssiosaamista, eivät laatu, laadunhallinta, laatujärjestelmä, laatukriteeri, laatukulttuuri ja muut laadukkaat termit kuuluneet kummankaan paikallisen tiimin jäsenten vahvimman osaamisen piiriin. Laadun avaamiseksi järjestettiin Laatujärjestelmän kick off -koulutus, jossa tutustuttiin laatuun ja laadunhallintaan Suomen ympäristöopiston laatupäällikkö Minna Myllykosken johdolla. Minna johdatti osallistujat, laatutyöryhmien ja molempien lukioiden hallinnon jäsenet, laadun saloihin ja antoi parhaat mahdolliset eväät lukiokoulutuksen laatustrategian paikallisten laatukriteerien luomiseen. Yhteistyötä Minnan kanssa tullaan ehdottomasti jatkamaan läpi hankkeen toiminta-ajan.

Opettajat osallistettiin myös laatutyöhön antamalla kaikille aineryhmille yhteissuunnitteluajalla tehtäväksi miettiä mm. mistä laadukas oppiminen koostuu, mistä hyvinvointi lukiokoulutuksessa rakentuu ja mitä kehittyvä toimintakulttuuri kullekin opettajalle tarkoittaa. Kallisarvoisia näkemyksiä kertyi runsaasti ja laatutiimi sai paljon pohdittavaa kokouksiinsa.

Laatutyöryhmän edistymistä kevään 2023 aikana voisi kuvailla nousujohteiseksi: mitä lähemmäs kesää tultiin, sitä enemmän saatiin aikaan. Vielä ylioppilasjuhlien kynnykselläkin keskusteltiin lukiokoulutuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Toivotaan, että laatutiimiläiset saivat kesällä ajatuksensa irti laatutyöstä ja antoivat niiden liihottaa perhosten tapaan kesälaitumilla. Faktahan on kuitenkin se, että syksyllä mennään taas!

Tavallista yritetään, mutta priimaa pukkaa…

Seinäjoella laatuhanke lähti keväällä 2023 käyntiin tunnustellen, miettien ja pohtien. Laatua pohdittiin niin koko opettajakunnan kuin muodostetun aktiivisen hanketyöryhmänkin kesken. Yhteiset tapaamiset ja kick off –koulutus porilaisten kanssa sai homman täyteen vauhtiin. Kevään aikana toteutettiin kaikilla kouluilla lähtökysely ja Seinäjoen lukion lukuvuoden 2023-24 tiimit suunniteltiin palvelemaan laatua ja laatustrategiaa. Akuuteimpia kehityskohteita paranneltiin jo kevään aikana.

Maahanmuuttajaohjelma polkaistiin myös käyntiin. Kevään 2023 aikana maahanmuuttajille kehitettiin lähtötasotestit keskeisiin aineisiin (suomi, englanti, matematiikka). Heidän lukioon valmentava vuotensa rakennettiin palvelemaan suomen kielen oppimista ja kulttuuriin tutustumista. Lukuvuonna 2023-24 nämä uudistukset tullaan testaamaan käytännössä ja kehittämään kokemusten perusteella. Alkaneen lukuvuoden pääpainona tulee olemaan maahanmuuttajaopiskelijoiden integroiminen kouluyhteisöön sekä heidän hyvinvointinsa ja osallisuuden tunteensa parantaminen.

Tiedolla johtamista

Jotta kevään osalta tulisi Porin suunnalta tehtyä täysi selonteko, on muistettava kertoa myös tiedolla johtamisen työryhmän toiminnasta. Ensimmäisen kerran Porin lukiokoulutuksen puolella paneuduttiin toden teolla tiedolla johtamiseen ja oppimisanalytiikkaan syksyllä 2022, kun 100Digi-hankkeen nimissä tiedonsiirrot Primuksesta mahdollistettiin ja siirtyvää dataa lähdettiin yhtenäistämään. Tämän toiminnan tuloksena Priima-hanke saattoi aloittaa kirjaimellisesti puhtaalta pöydältä ja lähteä rakentamaan toimivia analytiikkanäkymiä lukiokoulutuksen eri rooleihin. Näkymiä tullaan tuottamaan niin hallinnolle, ryhmänohjaajille, aineenopettajille, erityisopettajille, opinto-ohjaajille kuin opiskeluhuollon jäsenillekin. Toiveita näkymien sisältöihin kerättiin kaikilta em. kohderyhmiltä, ja nyt voi sanoa, että hankkeen PowerBI-velholla riittää kyllä tekemistä.

Koordinaattorista, digitalisaation erityisasiantuntijasta, työn varsinaisena moottorina toimineesta ICT-suunnittelijasta ja kahdesta kaupungin ICT-pääsuunnittelijasta koostunut työryhmä kokousti seitsemän kertaa kevään 2023 aikana. Osittaisilla kokoonpanoilla kokoustettiin sitäkin useammin. Kaikkien tekijöiden ollessa linjoilla kokoukset keskittyivät yleensä jonkin vastaan tulleen ongelman ratkaisemiseen: milloin ratkaistiin oikeita Primus-kenttiä, milloin mietittiin minkäkin kentän yhtenäistä kirjaamistapaa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että kevään 2023 aikana saatiin luotua edellytykset varsinaiselle analytiikkatyölle, jota tullaan tekemään lukuvuoden 2023–2024 aikana.

Konsta Kivistö

hankekoordinaattori

Porin lukiokoulutus

Sanna Försti

opinto-ohjaaja

Seinäjoen lukio