Priima-hankkeen seminaaripäivä Tampereella 8.12.2023

Porin ja Seinäjoen lukioiden laatua edistettiin jälleen, kun Priima-hankkeen osallistujaoppilaitosten laatutiimit tapasivat hankepäivän merkeissä 8. joulukuuta 2023. Kolistelimme kiskoja pitkin Tampereelle ja kävelimme lyhyen matkan asemalta Scandic Tampere Cityyn, jossa päästiinkin heti asiaan – aamupalalle!

Meidät osallistujat kuitenkin lopulta pakotettiin irti kahvitermoksen hanasta, ja kokoonnuimme esittelemään laatukäsikirjojemme nykyistä tilaa toisillemme. Palautetta ja sparraustukea antoi myös Suomen Ympäristöopisto Syklin laatupäällikkö Minna Myllykoski, joka vastasi päivän ohjelmasta luentoineen ja työpajatuokioineen.

Oli mielenkiintoista huomata, miten laatukäsikirjaprosessit on mielletty ja toteutettu eri kaupungeissa. Sekä Porilla että Seinäjoella on selvästi sama päämäärä (laatuprosessien kuvaaminen käsikirjaksi), mutta oppilaitosten rakenteiden ja työtapojen erojen vuoksi luonnollisesti erilaiset tavat lähestyä tuota päämäärää. Oli kuitenkin rohkaisevaa huomata, että yhtä oikeaa reittiä perille ei ole ja että kokeneena asiantuntijana Myllykoski osasi osoittaa onnistumiset ja kehittämisen paikat molempien kaupunkien käsikirjaversioista.

Kaiken kaikkiaan oli hyödyllistä kuulla, missä hankekumppanit ovat menossa. Varsinkin ohjattu keskustelu hankeprojektin etenemisestä ja seuraavista vaiheista niin omalla porukalla kuin hankekumppaneiden kanssa antoi uusia eväitä laatukäsikirjatyöhön. Ja mikä tärkeintä – ruoka oli hyvää ja sitä riitti.

Tuure Puurunen

äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Priima-kehittäjäopettaja