Syksyn 2023 kuulumiset

Porissa mennään taas

Elokuun alussa lähdettiin siitä, mihin kesäkuun alkupuolella jäätiin. Tehokkaasti kesälaitumilla tuuletetut aivot vilisivät mitä laadukkaimpia ideoita ja ajatuksia, kun Porin lukiokoulutuksen laatutyöryhmän jäsenet istuivat ensimmäistä kertaa alas. Tulevina kuukausina laatutyöryhmäläiset näkivät toisiaan taajaan: yhteensä syksyn aikana kokoustettiin 15 kertaa puolestatoista tunnista seitsemään tuntiin per täysistunto. Kaikilla kerroilla käsiteltiin toinen toistaan tärkeämpiä aiheita. Käsittelyssä olivat esim. viestintä, turvallisuus, opetuksen järjestäminen ja monet muut olennaiset aiheet.

Jos keväällä ja alkusyksystä haluttiin varmistua toimintaa ohjaavien dokumenttien, kuten arviointioppaan, laadusta, niin syksyn puolivälistä lähtien paneuduttiin huolella laatutekijöihin, -kriteereihin ja mittareihin. Ja mikäs näitä miettiessä, kun tiedettiin, että asiakirjat, joihin viitattiin, olivat taatusti ajan tasalla, ja yleinen konsensus niiden sisällöistä saavutettu. Paikallisten laatukriteerien muodostuessa alkoi myös rakentua paikallinen laatukäsikirja. Porissa laatukäsikirja tulee noudattelemaan ISO 9001-standardin mukaisia aihealueita ja sisältämään Lukiokoulutuksen laatustrategian laatutekijät paikallisesti laatukriteereiksi ja -mittareiksi tulkittuna. Laatukäsikirjan ensimmäisen vedoksen on tarkoitus olla valmis ennen hiihtolomaa, jonka jälkeen se pääsee ensimmäiselle opettajien kommenttikierrokselle.

Seinäjoella tapahtuu

Seinäjoella laatua on lähdetty tutkailemaan hieman eri näkökulmasta kuin Porissa, mikä onkin antanut mukavan mausteen yhteisille tapaamisille ja keskusteluille. Seinäjoen laatukäsikirja lähti rakentumaan neljän laatutekijän pohjalle ja koulun käytänteitä tullaan arvioimaan ja kehittämään vuosittain näistä lähtökohdista. Syyslukukausi on pitänyt sisällään palavereita, tapaamisia ja ihan käytäväkeskustelujakin teemoihin liittyvistä asioista. Päiväopetuksen puolelta laatukäsikirja alkaakin olla viimeistelyä vaille ja koulut saavat pian omat versionsa hienosäätöä varten. Lopullisissa versioissa tullaan huomioimaan kolmen erilaisen koulun ominaispiirteet. Koulujen koko kun vaihtelee Ylistaron viidestäkymmenestä opiskelijasta Seinäjoen lukion tuhanteen, eroavuuksien tarkastelu on tarpeen. Aikuislinjan osalta asiaa laatukriteeristöä vielä työstetään kevään aikana.

Maahanmuuttajien tukeen ja lukioon integroitumiseen liittyvä ohjelma on myös hyvällä mallilla. Rakenteita ja tukitoimia on tarkasteltu perustetussa työryhmässä ja maahanmuuttajanäkökulma on pyritty ulottamaan kaikkialle koulun toimintaan. Kevään aikana kokoonnumme vielä maahanmuuttajanuorten kanssa yhdessä keskustelemaan ja miettimään heitä tukevia toimia. Hyvä tästä tulee!

Yhteistyössä on voimaa

Syksyn aikana Porin ja Seinäjoen laatutyöryhmät kokoontuivat yhteen pariinkin kertaan. Lukuvuoden ensimmäinen yhteistapahtuma pidettiin 25.8. Porissa. Päivän aikana jakauduttiin aihetiimeihin, joissa keskusteltiin mm. aikuislukiosta ja maahanmuuttajista, opetuksesta ja oppimisesta, hyvinvoinnista ja osallisuudesta jne. Päivä antoi kaikille uutta buustia laatutyön jatkamiseen.

Toisen kerran seinäjokiset ja porilaiset kohtasivat Tampereella joulukuun alkupuolella Laadukasta lukiokoulutusta -päivän merkeissä. Tilaisuudessa Priima-hankkeen laatukonsulttina toiminut Sykli ry:n laatupäällikkö Minna Myllykoski otti ohjat käsiinsä ja veti yhteisen tilannekatsauksen laatutyön etenemisestä molemmilla paikkakunnilla sekä antoi ohjeita seuraavista askelmerkeistä työryhmäläisille. Lisäksi laatutyöryhmät osallistuivat Opetushallituksen järjestämiin tapahtumiin. Yksi näistä oli Lukioiden laatuseminaari, johon Pori sekä Seinäjoki osallistui etänä. Maukkaat eväät takasivat, että osallistujat jaksoivat keskittyä koko seminaarin ajan (klo 9–16).

Digistrategiaa vailla

Porissa oli jo jonkin aikaa harkittu digitalisaatiota koskevan kehittämissuunnitelman laatimista. Aie muuttui toteutuksen suunnitteluksi, kun Lukiokoulutuksen laatustrategia julkaistiin. Hankkeen koordinaattori kokosi ympärilleen sopivan iskuryhmän lukiokoulutuksen parissa työskentelevistä henkilöistä, ja sitten tartuttiin toimeen. ICT-suunnittelijasta, TVT-asioista vastaavasta vararehtorista, digiasioihin paneutuneesta opettajasta ja koordinaattorista muodostunut digistrategiaryhmä kokousti syksyn aikana useamman kerran ja laati samalla Porin lukiokoulutukselle digitaalisen strategian vuosille 2024–2029.

Tiedolla johtamisen näkymät

Myös tiedolla johtamisen työryhmä kokousti monen monta kertaa syksyn 2023 kuluessa. Tavoitteena oli luoda parhaimmat mahdolliset roolikohtaiset näkymät, jotka palvelisivat käyttäjiään tarkoituksenmukaisesti. Näkymien sisältöjä ja ulkomuotoa puitiin roolikohtaisissa palavereissa. Palavereja pidettiin niin opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien, erityisopettajien kuin aikuislukion edustajienkin kesken. Koordinaattorin sähköinen kynä sauhusi ja ICT-suunnittelija loihti parhaansa mukaan näkymiä opettajien, opojen ja hallinnon jäsenten ilmaistessa toiveitaan näkymien sisällöistä ja rakenteista. Syyslukukauden loppuun mennessä kaikille oli saatu luotua jonkinlaiset näkymät, joita tullaan viilaamaan vielä kevätlukukaudella. Toivottavasti jo tänä lukuvuonna osa palavereissa istuneista henkilöistä pääsee koeajamaan hankkeen tiedolla johtamisen työkaluja ja antamaan rakentavaa kritiikkiä konehuoneen puolella ahkeroiville.

Hankekoordinaattori Konsta Kivistö, Porin lukiokoulutus

Opinto-ohjaaja Sanna Försti, Seinäjoen lukio

DALL-E 3:n näkemys laatutyötä tekevästä opettajasta.