Hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakuaika keväällä 2019 alkaviin opintoihin on 19.2. - 12.3.2019. Hakuaika päättyy 12.3. kello 15.00. Mahdolliset pääsykokeet järjestetään huhti-toukokuussa.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on peruskoulun oppimäärän suoritus. Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo tai pisteet riittävät.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto) arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.
 
Porin suomalaisen yhteislyseon lukion urheilulinjan opiskelijavalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon urheilumenestys ja haastattelupisteet.

Porin Lyseon lukion hakulinjojen osalta:

  • ilmaisutaidossa voi saada lisäpisteitä harrastustoiminnasta, jos hakija toimittaa 1.4. mennessä harrastustoiminnan ohjaajien allekirjoittamat todistukset,
  • englanninkielisen painotuksen linjan opiskelijavalinnassa hakijan on osallistuttava englannin kielen valintakokeeseen. Kaikille hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen huhtikuussa.

 
Kaikkien hakijoiden tulee täyttää hakuajan loppuun mennessä myös lukion ainevalintakortti. Lukioiden ainevalintakortteja ja Psyl:n urheilijatietolomakkeita hakija voi tiedustella oman koulunsa opinto-ohjaajalta tai tulostaa itse.

Yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuussa

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan aikaisintaan 13.6.2019. Yhteishaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse ja lukioiden alaovissa sekä sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

  • Porin suomalaisen yhteislyseon lukioon valitut uudet opiskelijat 2019 (tiedot julkistetaan kesäkuussa)
  • Porin Lyseon lukioon valitut uudet opiskelijat 2019 (tiedot julkistetaan kesäkuussa)

Lukiopaikka varmistetaan jättämällä alkuperäinen päättötodistus sen lukion kansliaan, johon on tullut valituksi torstaihin 27.6.2019 kello 12 mennessä. Lisätietoja lukioon hakemisesta saa yläluokkien opinto-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät perusopetuksen koulujen kotisivuilta.