Hakeminen

Lukiokoulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa sähköisesti osoitteessa: www.opintopolku.fi. Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 20.2. - 13.3.2018.
Yleinen lukioon pääsyn edellytys on peruskoulun oppimäärän suoritus. Opiskelija valitaan hänen ensimmäiselle sijalle asettamaansa lukioon, mikäli keskiarvo tai pisteet riittävät.

Jos lukioon on enemmän hakijoita kuin täytettäviä opiskelijapaikkoja, opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto) arvosanojen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä.
 
Porin suomalaisen yhteislyseon lukion urheilulinjan opiskelijavalinnassa otetaan päättötodistuksen arvosanojen lisäksi huomioon urheilumenestys ja haastattelupisteet.
 
Kaikkien hakijoiden tulee täyttää hakuajan loppuun mennessä myös lukion ainevalintakortti. Lukioiden ainevalintakortteja ja Psyl:n urheilijatietolomakkeita hakija voi tiedustella oman koulunsa opinto-ohjaajalta tai tulostaa itse.

Yhteishaun tulokset julkistetaan kesäkuussa

Päätös opiskelijoiden ottamisesta lukioon julkistetaan torstaina 14.6.2018. Yhteishaun tuloksista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse sekä lukioiden alaovissa.

Lukiopaikka varmistetaan jättämällä alkuperäinen päättötodistus sen lukion kansliaan, johon on tullut valituksi torstaihin 28.6.2018 klo 12 mennessä.Lisätietoja lukioon hakemisesta saa yläluokkien opinto-ohjaajilta. Yhteystiedot löytyvät perusopetuksen koulujen kotisivuilta.