Meri-Pori

Alkuperäinen esitys palveluverkosta Meri-Porissa 5/2020

  • KOy Porin päiväkodit rakentaa uuden 120 paikkaisen päiväkodin Pihlavan koulun tontille 2 600 000€ (yhtiö)
  • Kyläsaaren päiväkotia ei rakenneta.
  • Enäjärven päiväkoti käytetään investointijakson 2034 loppuun.
  • Onnenkiven ja Pihlajamarjan päiväkodit suljetaan uuden päiväkodin valmistuttua.
  • Uudenniityn päiväkoti suljetaan kesällä 2020.
  • Enäjärven koulua ei peruskorjata. Meri-Porin palvelualueen oppilasmäärän laskiessa Enäjärven koulun oppilaat siirretään Meri-Porin ja Kyläsaaren kouluihin.
  • Kyläsaaren koulun peruskorjaus siirretään investointikauden loppuun.
  • Reposaaren luokat 3-6 siirtyvät Meri-Porin yhtenäiskouluun 1.8.2021  ja vuosiluokkien 1-2 opetus järjestetään Reposaaren päiväkodin yhteydessä.
  • Kivikoulu suljetaan, puukorttelia ei korjata koulukäyttöön

 

Meri-Porin koulun aloittavien ikäluokkien koko

Kustannusvaikutukset talousarvioon 2020-2027

Käyttötalous, palveluverkko 2020 -toimenpiteiden toteuduttua (euroa/vuosi)

Sivistystoimiala  -600 000 €
Kiinteistön ylläpito -51 000 €
Rahoituskulut   -652 000 €
Yhteensä  -1 303 000 € 

Investointikulut -11 407 000 € (kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa)

Investointikulut

 Palveluverkkopäätös  27.5.2019Palveluverkko 2020
Investointi-
kustannukset ja -tarpeet 2019–2029
+ Reposaari/puukoulu, peruskorjaus: 2 400 000 €, josta koulun osuus 1 000 000 €
+ Kyläsaaren koulu, peruskorjaus/vanha osa: 2 600 000 €
+  Kyläsaaren koulu/korttelikoulu: 800 000 €
+ Kyläsaaren koulu / liikuntasali+ruokala:
 1 600 000 €
+ Enäjärven koulu, peruskorjaus: 3 500 000 €
+ Pihlavan pk, uudisrakennus (100 lasta):
 1 700 000 € (yhtiö)
+ Kyläsaari pk, uudisrakennus (100 lasta): 1 700 000 €   
+ KOy Porin päiväkodit , uusi pk 2 600 000 €
+ Reposaaren päiväkodin ilmanvaihdon rakentaminen ja muutostyöt 350 000 €
Investointi-
kustannukset / €
12 600 000 €
(TS 2020-2027 11 760 000 €)
+350 000 € (+ Meri-Porin palvelukeskus 2 600 000 €)
Käyttötalouden muutos suhteessa palvelu-
verkko-
päätökseen  / vuosi
 

Varhaiskasvatuksen keskittäminen – 6 HTV
Opetuksen keskittäminen 
Reposaari – 2 HTV
Enäjärvi – 8 HTV
+ 25 000 koulukuljetus

Kustannushyöty suhteessa voimassa olevaan taloussuunnitelmaanInvestointikustannukset vähenevät – 11 410 000 €.
Sivistystoimialan henkilöstömenot -600 000 euroa €
Vuokrat, kun syntyy uusi päiväkoti ja luovutaan kolmesta päiväkodista ja Enäjärven ja Reposaaren koulusta