Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa oppilaan koulunkäyntiä ja edistää hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Koulupsykologi pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena. Hän toimii koulun oppilashuollossa terveydenhuollon asiantuntijana, läheisessä yhteistyössä mm. koulukuraattorin ja erityisopettajan kanssa.


Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa.


Koulupsykologin työ on laaja-alaista ulottuen yksittäisestä oppilaan tutkimisesta/tapaamisesta ja hänen tilanteensa selvittelemisestä koko koulun toimintatapojen suunnitteluun oppilaan hyväksi.


Koulupsykologin työskentelytapoina ovat muun muassa:

  • keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa
  • psykologisten tutkimusten, arviointien, selvittelyiden ja lausuntojen laatiminen
  • yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa oppilaan tarvitseman tuen suunnittelussa
  • oppituntien seuraaminen osana psykologista tutkimusta tai opettajan konsultointia
  • vanhempien kanssa sovittu yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen esim. terveydenhuollon kanssa
  • osallistuminen psykologian asiantuntijana hyvinvointityöryhmän toimintaan sekä tarpeen mukaan yksittäisiä oppilaita tai oppilasryhmiä koskevaan oppilashuollolliseen toimintaan.


Koulupsykologin työskentelyn kesto eri oppilaiden kohdalla voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista pitkäaikaisempaan tukikontaktiin.


Yhteydenotto koulupsykologiin

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimitse, sähköisesti Wilman tai sähköpostin (etunimi.sukunimi@pori.fi) kautta. Oman koulualueesi koulupsykologin yhteystiedot löydät seuraavasta listauksesta.


Koulupsykologien aluejako: perusopetus, lukio sekä WinNova

Koulupsykologit - perusaste - lukuvuosi 2020-2021 

rekrytointi 
 

17.3.2021 alkaen
psykologipalvelua koskevat 
yhteydenotot kuraattorin kautta
 
044 701 7003, toistaiseksi pois käytössä
työhuone: Kuninkaanhaanaukio 14, 28130 Pori


Björneborgs Svenska Samskola (BSS)
Kalaholman koulu
Kuninkaanhaan koulu (työhuone)
Porin Kristillinen koulu
Uudenkoiviston koulu
+ koulualueiden esikoululaiset
 

ostopalvelu Poiju
 
 
 

psykologipalvelua koskevat 
yhteydenotot koulukuraattorin kautta
työhuone: Rieskalantie 8, 28800 Pori
 

Itätuulen koulu
Väinölän koulu
Meri-Porin yhtenäiskoulu (työhuone) 
Reposaaren koulu 
Porin suomalaisen yhteislyseon koulu (PSYL)


Linnainmaa Maarit
koulupsykologi
 

 


puh. 044 701 9017
maarit.linnainmaa@pori.fi
työhuone: Kansakoulukatu 1, 28200 Pori

 

Lyseon koulu 
Toejoen koulu (työhuone) 
Ruosniemen koulu 
+ koulualueiden esikoululaiset

Mykrä Tiina
koulupsykologi 

 
puh. 044 701 5984
tiina.mykra@pori.fi
työhuone: Museotie 12, 29600 Noormarkku
 

Ahlaisten koulu
Kankaan koulu
Noormarkun yhtenäiskoulu (työhuone)
Söörmarkun koulu
+ koulualueiden esikoululaiset
 

Niemi Lotta
22.2.2021 alkaen

 


puh. 044 701 1955
lotta.niemi@pori.fi
työhuone: Tasavallankatu 1, 28130 Pori


 

Cygnaeuksen koulu (työhuone) 
Enäjärven koulu,
Vähärauman koulu 
+ koulualueiden esikoululaiset
 


Nummi Pia
koulupsykologi

 

puh. 044 701 9740
pia.nummi@pori.fi
työhuone: Maamiehenkatu 10, 28500 Pori 
 
Kaarisillan yhtenäiskoulu 
Myötätuulen koulu (työhuone)
Tuulikellon koulu 
Steinerkoulu 

Varjus Annakaisa
koulupsykologi 
   


 

puh. 044 701 5130
annakaisa.varjus@pori.fi
työhuone: Käppärätie 3, 28120 Pori   

 
Käppärän koulu (työhuone) 
Länsi-Porin koulu
Tuorsniemen koulu 
Kyläsaaren koulu 
+ koulualueiden esikoululaiset
ostopalvelu Poijupsykologipalvelua koskevat 
yhteydenotot koulukuraattorin kautta

Lavia yhtenäiskoulu
 


Nea Alila
psykologiharjoittelija

 

 puh. 044 701 1541
nea.alila@pori.fi 
 

Harjoittelua ohjaavat psykologit
Maarit Linnainmaa ja Pia Nummi. 
 


Lukiot ja WinNova

Psykologit - toinen aste - lukuvuosi 2020-2021  

Haukka-Kumpulainen Tiina
opiskelijapsykologi


 

puh. 044 701 8295
tiina.haukka-kumpulainen@pori.fi
työhuone: Tasavallankatu 4, 28130 Pori 


 
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio (työhuone)
Winnova: Musiikkiala 
Seurakuntaopisto Hi-Ka pt
Björneborgs svenska samskola -lukio

 
rekrytointi
15.3.2021 alkaen 
psykologipalvelua koskevat 
yhteydenotot kuraattorin kautta.
 
044 701 0890, toistaiseksi pois käytössä 
 
Lyseon lukio
(työhuone Annankatu 5, 28100 Pori)

WinNova: logistiikka-ala, autoala,
laboratorioala, prosessiteollisuus
(työhuone Professorintie 5, 28600 Pori)
rekrytointi
22.2.2021 alkaen
psykologipalvelua koskevat 
yhteydenotot kuraattorin kautta.
 
044 701 5989, toistaiseksi pois käytössä 
 
WinNova: turvallisuusala, kone- ja
tuotantotekniikka, puuala, pintakäsittelyala,
rakennusala, talotekniikka, sähkö- ja
automaatiotekniikka, tekninen suunnittelu
(työhuone Professorintie 5, 28600 Pori)
 

rekrytointi 

 


12.2.2021 alkaen
psykologipalvelua koskevat 
yhteydenotot kuraattorin kautta.
 
044 701 1544, toistaiseksi pois käytössä

WinNova: puhtaus- ja kiinteistöpalveluala,
matkailuala, elintarvikeala, lentokoneasennus,
liiketoiminta, valma
Erityisammattioppilaitos Luovi
(työhuone Professorintie 5, 28600 Pori)

Stenroos Tuija    
opiskelijapsykologi 
 

puh.044 701 8004
tuija.stenroos@pori.fi tai
tuija.stenroos@winnova.fi


WinNova (työhuone Tiedepuisto 3, 28600 Pori):
ravintola- ja cateringala,
tieto- javiestintätekniikka, 
tieto- ja tietoliikennetekniikka,
hius- ja kauneudenhoitoala,
sosiaali- ja terveysala