Kansalaisopiston asiakasraati

Haluatko vaikuttaa opiston kurssitarjontaan ja viestintään? Kansalaisopiston asiakasraati on aloittamassa toimintansa vuonna 2024. Raadin tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa opiston toimintaan.

Asiakasraati kokoontuu kasvotusten muutaman kerran lukukauden aikana. Ensimmäinen tapaaminen on helmikuun 2024 alussa ja toinen on suunnitteilla huhtikuuksi. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan noin 20 hengen kokoinen raati. Raatiin valitaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia ihmisiä, mutta muuten valinta tapahtuu sattumanvaraisesti.

Raadissa on mukana sekä kansalaisopiston nykyisiä asiakkaita että henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana opiston toiminnassa. Kokoontumiset ovat arki-iltoina kansalaisopiston tiloissa. Tapaamisissa on kahvitarjoilu. Tapaamisten pääpaino on keskustelussa, missä kaikki osallistujat pääsevät kertomaan mielipiteitään.

Tapaamisissa käsitellään opiston toimintaa eri teemojen kautta. Raadin ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan kansalaisopiston kurssitarjonnasta.

Kiinteän raadin lisäksi kaikille ilmoittautuneille järjestetään verkkokyselyitä, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan. Asiakasraatiin osallistuminen ja verkkokyselyihin vastaaminen on vapaaehtoista.