Käsityökoulu Taitis

Käsityökoulu Taitis tarjoaa käsityön taiteen perusopetusta 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä Porissa että Ulvilassa.

Käsityökoulu Taitis toimii Porissa Cygnaeuksen, Toejoen ja Kyläsaaren kouluilla sekä Ulvilan käsityökeskuksessa (Lääkärinpolku 2). Käsityön taiteen perusopetusta on annettu Porin seudun kansalaisopistossa yleisen oppimäärän mukaan vuodesta 2006.

Opetusryhmät ja -tasot

  • Perusopinnot (240 t): aloitusikä n. 7 v. kesto 3-4 vuotta
  • Työpajaopinnot (260 t): kesto 3 vuotta

Koko oppimäärän laajuus on 500 tuntia ja opintojen kesto noin seitsemän vuotta. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen. Päättötodistusta voi hyödyntää hakeutuessaan jatko-opintoihin.

Käsityökoulun tehtävä

Käsityökoulussa annetaan lapsille ja nuorille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää yleisen oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta.

Opetuksen tehtävänä on uudistaa ja säilyttää kansallista käsityöperinnettä sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Käsityökoulussa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla. Käsityökoulun tarkoituksena on lisätä ja monipuolistaa käsityön harrastusta, tukea koulujen ja päiväkotien taidekasvatusta ja antaa valmiuksia taideaineisiin suuntautuville nuorille.

Käsityön eri osa-alueet ovat:

  1. Esineiden suunnittelu ja valmistus
  2. Tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu sekä valmistus
  3. Ympäristön suunnittelu ja rakentaminen

Oppilas oppii arvostamaan käsityötä ja ymmärtämään käsityön kulttuurisia merkityksiä. Tavoitteena on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri alueilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Maksut 2023-2024

Maksuihin on mahdollista tapauskohtaisesti hakea tukea tai vapautusta, lisätietoja kansalaisopiston asiakaspalvelusta. Maksu sisältää myös materiaalit. Maksu laskutetaan lukukausittain.

  • Perusteet-opinnot: 52,50 e / lukukausi eli 105 e / lukuvuosi
  • Työpajaopinnot: 63 e / lukukausi eli 126 e / lukuvuosi

Tiedustele vapaita paikkoja: