Opinto-opas

kuvitus

Tervetuloa Porin taidekouluun!

Tässä oppaassa kerromme taidekoulun opetuksen sisällöstä ja käytännöistä. Lyhytkursseista, näyttelyistä ja muusta poikkeavasta toiminnasta tiedotammme erikseen. Mikä on Porin taidekoulu? 

Porin taidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta yli 4-vuotiaille lapsille, nuorille ja aikuisille. Taidekoulussa tehdään taidetta pienissä ryhmissä rennolla otteella. Opetus noudattaa valtakunnallista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2017). Käytännössä tämä tarkoittaa, että opetus on suunnitelmallista sekä pitkäjänteistä ja oppilaat etenevät vuosittain luokka-asteelta toiselle. 

Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat kuvallisen ilmaisun keinoihin ja antaa heille mahdollisuus taitojensa monipuoliseen harjaannuttamiseen. Kuvan tekemisen tapoja opetellaan muun muassa piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa, arkkitehtuurissa, muotoilussa, grafiikassa, keramiikassa, valokuvauksessa, elokuva- ja videotaiteessa, sarjakuvassa sekä ympäristö- ja yhteisötaiteessa.

Porin taidekoulussa opiskelee noin 400 lasta ja nuorta sekä noin 40 aikuista. Taidekoulun yhteydessä toimii lisäksi Porin videotuki.

Taidekoulussa työskennellään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 15.30 – 19.30 välisenä aikana. Toimisto on avoinna to-pe klo 9.00-15.00.

Taidekoulu järjestää opetuksen mahdollisimman turvallisesti noudattaen ajankohtaisia ohjeita
tartuntojen välttämiseksi. Taidekouluun ei saa tulla flunssa-oireisena.

Taidekoulun toiminta-ajatus

Taidekoulussa oppiminen on hauskaa! Tunneilla työskennellään itse kokeilemalla ja oivaltamalla, työt saavat olla tekijänsä näköisiä. Oma, persoonallinen kuvailmaisu saa kehittyä rauhassa lapsen kasvun myötä. Opetuksessa tutustutaan laajasti kuvataiteen eri ilmiöihin ja tehdään opintoretkiä.

Wilma

Taidekoulu käyttää Wilma-sovellusta kodin ja koulun väliseen viestintään ja tiedottamiseen. Wilma-tunnus tulee luoda viipymättä, muutoin Taidekoulusta lähetettävät viestit eivät tavoita huoltajia. Myös huoltajia pyydetään ilmoittamaan poissaolot ja muut viestit opettajalle Wilman kautta.

Oppilaan tiedot

Taidekoulu ylläpitää oppilasrekisteriä, johon merkitään kaikki taidekoulussa suoritetut opinnot. Vanhempien tulee ilmoittaa yhteystietoja koskevat muutokset koulun toimistoon. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Kodin ja koulun välinen luottamus ja yhteistyö on tärkeää lapsen hyvinvointia koskevissa asioissa. Kuvataiteen harrastamisessa tarvitaan keskittymistaitoja sekä ryhmässä toimimisen taitoja. Kerrothan aina lapsesi erityistarpeista opettajalle, että hän osaa huomioida ne opetuksessa. Koulullamme ei ole käytettävissä kouluavustajaa.

Kuvalupa

Oppilastyöt ja niiden kuvat näyttelyissä, painetuissa julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa Kuvataidekoulu esittelee oppilastöitä omissa näyttelyissään, lainaa niitä muiden järjestämiin näyttelyihin sekä kuvaa oppilastöitä tiedotustarpeisiinsa. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää oppilastöiden kuvien julkaiseminen.

Työskentelyn dokumentointi
Kuvataidekoulun toiminnasta tiedotetaan myös dokumentaarisen aineiston avulla, jota on tallennettu opetus- ja työskentelytilanteissa. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää sellaisen valokuvan tai videon julkaiseminen, jossa oppilas on mukana.

Oppilaan nimen julkaisu
Oppilastöiden yhteydessä kerrotaan tekijän nimi ellei sitä erikseen kielletä. Nimen julkaisuun opetus- ja työskentelytilanteissa otettujen kuvien yhteydessä kysytään erikseen lupa oppilaan huoltajalta tai 18-vuotiaalta oppilaalta itseltään. Kuvataidekoulun julkaisema materiaali on tarkoin valittua eikä koulu julkaise sopimatonta tai loukkaavaa materiaalia.

Luvan antaminen tai kieltäminen
Taidekoulun oppilailta kysytään opintojen alussa sekä aina kerran vuodessa kuvalupa. Lupa tulee antaa tai kieltää Wilmassa lomakkeet-kohdassa.

Oppilaspaikka

Kun oppilas on hyväksytty taidekouluun, hän säilyttää opiskelupaikkansa, jos hän ilmoittautuu seuraavalle lukuvuodelle.

Oppilaspaikan peruuttamisesta tai opintojen keskeyttämisesta tulee ilmoittaa koulun toimistoon. Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuoden, peritään lukukausimaksu kyseisen lukukauden loppuun saakka. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos oppilas lopettaa 1-3 viikon kuluessa lukukauden alkamisesta.

Opinnoista voi pitää välivuoden, esim. vaihto-opiskelun tai väliaikaisen paikkakunnalta muuton vuoksi. Välivuodesta ja opintojen jatkamisesta välivuoden jälkeen tulee ilmoittaa koulun toimistoon.

Kuvataideopetus perustuu jatkuvuuteen, joten on tärkeää, että oppilas osallistuu oppitunneille säännöllisesti. Oppilaan poissaolo on hyvä ilmoittaa opettajalle wilma-viestillä. Jos oppilas on ilmoittamatta poissa useita kertoja peräkkäin, hänet voidaan katsoa eronneeksi koulusta ja oppilaspaikka annetaan kuvataidekouluun jonottavalle lapselle tai nuorelle.

Opetuskäytännöt

Kokoontumisajat
Kuvataidekoulun oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti. Oppitunnin alussa perehdytään usein uuteen tehtävään ja keskustellaan käsiteltävästä aiheesta. Tehtävään liittyy usein myös uuden tekniikan havainnollistaminen, joten on tärkeää, että kaikki ryhmän oppilaat ovat ajoissa paikalla. 

Oppitunnin lopussa tarkastellaan tehtyjä töitä, puhdistetaan työvälineet ja siivotaan luokka. Työn lopetus on yhtä olennainen osa oppituntia kuin aloitus ja työskentelykin. Jos oppilas joutuu poikkeuksellisesti lähtemään ennen tunnin loppua, siitä tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle.

Työvaatteet – ethän pilaa uusia vaatteitasi!
Oppilaalla tulee olla työskentelyyn sopiva vaatetus, sillä innokas työskentelijä värjääntyy usein itsekin! Taidekoululta voi halutessaan ostaa työtakkeja. Koulu ei vastaa oppilaan vaatteille sattuneista vahingoista. Taidekoululla ei ole tilaa säilyttää oppilaiden työtakkeja, joten ne tulisi viedä aina kotiin tunnin päätyttyä.

Materiaalit
Kaikki taidekoulun perusopetuksessa käsiteltävät maalit ja värit ovat myrkyttömiä ja suurin osa vesiliukoisia. Syventävissä opinnoissa käytetään silloin tällöin liuotinpohjaisia maalin ohenteita, grafiikan syövytyshappoja tai valokuvauskemikaaleja opettajan ohjauksessa. Jos oppilaalla on jokin ihosairaus tai taipumusta yliherkkyyteen, on asiasta ilmoitettava oppilastietolomakkeessa tai suoraan opettajalle. 

Työturvallisuus
Koulullamme on laadittu työturvallisuusopas, jota kaikki koulussa toimijat noudattavat. Oppilaat perehtyvät työturvallisuuteen opettajansa kanssa. Myös vanhemmat voivat halutessaan tutustua oppaaseen Porin taidekoululla. Oppilaita ei toistaiseksi ole vakuutettu koulun puolesta, joten tapaturmien varalta oppilailla on hyvä olla voimassaoleva vapaa-ajan vakuutus.

Oppilastöiden säilytys
Oppilaat saavat viedä työnsä kotiin yleensä syys- ja kevätlukukauden lopussa. Koululla ei ole tilaa säilyttää vanhoja, noutamatta jääneitä oppilastöitä.

Arviointi ja todistukset

Oppilaille annetaan vuorovaikutteista palautetta ja arviointia työskentelyn yhteydessä. Arvioinnin tarkoituksena on kannustaa oppilasta oppimaan uutta ja tukea opiskelun edistymistä. Samalla harjoitellaan taideteoksista keskustelua ja itsearviointia. Perusopetuksen ja syventävien opintojen oppilaat saavat kirjallisen arvioinnin opintojensa päättyessä. Kahdeksannen lukuvuoden jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Syventävien opintojen suorittamisen jälkeen oppilas saa päättötodistuksen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta. Halutessaan oppilas voi pyytää myös keskeneräisistä opinnoistaan osallistumistodistuksen.

Projektit ja näyttelykäynnit

Vuosittaiset vierailut näyttelyissä sekä erilaiset yhteistyöprojektit ovat osa kuvataidekoulun toimintaa. Pääasiassa oppilaat vierailevat kerran lukuvuodessa Porin taidemuseossa sekä opetuksen sisällöstä riippuen gallerioissa tai muissa kulttuurikohteissa. Korona-epidemian aikana retkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan ajankohtaiset turvallisuusohjeet huomioiden. 

Taidekoulun säännöt

1. Tunneille tullaan ajoissa ja tunnit päättyvät täsmällisesti.
2. Oppilailla tulee olla työtakki tai suttuvaatteet.
3. Oppilailla on oltava ulkovaatteet, sillä tuntien aikana voidaan työskennellä myös ulkona.
4. Kännyköiden luvaton käyttö tunnin aikana on kielletty.
5. Opettajan ohjeita on noudatettava.
6. Koulussa juokseminen on kielletty.
7. Kuviskoulussa on hyvä ryhmähenki. Kaikille annetaan työrauha eikä ketään kiusata.
8. Muiden työskentelyä ja töitä arvostetaan.
9. Jokainen puhdistaa omat työvälineet ja osallistuu luokan siivoukseen tunnin lopussa.
10. Tunneilla käytetään vain tehtävään annettuja materiaaleja.