Englanninkielinen esiopetus

Porilaisille perheille tarjotaan suomenkielisen esiopetuksen lisäksi englanninkielistä esiopetusta Viikarin päiväkodin alaisuudessa. Ryhmässä annetaan esiopetusta englanniksi ja suomeksi Cygnaeuksen koulun tiloissa.

Englanninkieliseen esiopetukseen haetaan samaan aikaan kuin muuhunkin esiopetukseen. Hakemukseen laitetaan toimintayksiköksi päiväkoti Viikari ja lisätietoihin kirjoitetaan, että hakemus on englanninkieliseen esiopetukseen.

Ryhmään haluaville järjestetään soveltuvuuskoe hakuvuoden tammi-helmikuun vaihteessa. Soveltuvuuskokeen ajankohdasta ilmoitetaan sähköpostilla huoltajalle mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen. Tilaisuuden järjestävät ja arvioivat erityisopettaja sekä englanninkielisen esiopetuksen opettaja.

Soveltuvuuskokeessa testataan lapsen englanninkielen taito haastattelun ja erilaisten tehtävien avulla. Lisäksi hakijoille tehdään kielellistä tasoa ja oppimisvalmiuksia kartoittava koe

Englanninkielisen esiopetuksen infotilaisuus järjestetään vuosittain esiopetukseen haun yhteydessä. Asiasta tarkemmin esiopetuksen hakuilmoituksessa.