Esiopetuksen kuljetus

Esiopetusaika (neljä tuntia/päivä) on määritelty kunkin päiväkodin omassa toimintasuunnitelmassa. Esiopetuksen oppilaiden vanhemmat tai muu huoltaja turvaavat oppilaiden esiopetusmatkat saattaen tai järjestämällä muulla tavalla oppilaan turvallinen kulkeminen esiopetusmatkoilla. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, kuljetusetua ei myönnetä kotoa varhaiskasvatukseen eikä varhaiskasvatuksesta kotiin.

Esiopetuksen kuljetusperiaatteet

Esiopetuksen oppilas saa kuljetusedun, kun matka kotoa lähimpään esiopetuspaikkaan tai varhaiskasvatuksen osoittamaan muuhun esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Vanhempien omasta aloitteesta tapahtuva esiopetuspaikan hakeminen kauempaa kuin kotoa lähimmästä esiopetuspaikasta tai sivistystoimialan osoittamasta esiopetuspaikasta ei oikeuta kuljetusetuun ollenkaan.

Jos lapsi on ennen esiopetuksen alkua varhaiskasvatuksessa muussa kuin kotia lähimpänä olevassa varhaiskasvatuspaikassa, ohjeistetaan perhe tekemään siirtohakemus oman alueen kotia lähimpänä olevaan päiväkotiin tai varhaiskasvatuksen osoittamaan esiopetukseen. Mikäli perhe haluaa lapsen jatkavan aiemmassa paikassa, lapsella ei ole kuljetusetua.

Palvelusetelipäiväkodissa olevilla esioppilailla ei ole kuljetusetua. Pääsääntöisesti palvelusetelipäiväkoteihin ohjataan esioppilaita, jotka tarvitsevat myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta eikä heillä näin ollen ole kuljetusetua.

Esiopetuksen kuljetusetu myönnetään ensisijaisesti maksamalla oppilaan vanhemmille tai muulle huoltajalle kuukausittain avustuksena julkisen joukkoliikenteen perimän korvauksen määrä, sekä aikuisen, että lapsen kausikortin (voimassa 30 vrk.) maksu. Jos joukkoliikennettä ei voi käyttää lapsen saattamiseen esiopetusmatkoilla, sivistystoimiala voi harkintaan perustuen maksaa riittävän avustuksen lapsen esiopetusmatkojen kuljettamisesta omalla autolla. Vaihtoehtoisesti sivistystoimiala järjestää esiopetusmatkojen erilliskuljetuksen, jos lapsen saattaminen ei joukkoliikenteellä onnistu, perheellä ei ole omaa autoa käytettävissä tai kuljetuksen järjestäminen tulee sivistystoimialalle edullisemmaksi kuin avustuksen myöntäminen. Oman auton käytöstä lapsen saattamiseen esiopetukseen ja esiopetuksesta takaisin kotiin maksetaan verohallinnon oman auton käytöstä työmatkoilla kalenterivuosittain hyväksymän vähennyksen suuruinen km-korvaus. Jos lapsen vanhempi palaa takaisin kotiin ja lähtee vastaavasti hakemaan kotoa lasta esiopetuksesta, maksetaan avustus edestakaisilta matkoilta kodin ja esiopetuspaikan välillä (neljä yhdensuuntaista kodin esiopetuspaikan välistä matkaa/pvä). Avustus maksetaan takautuvasti enintään sen lukukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut Porin kaupungin kirjaamoon.

Kuljetusedun hakeminen

Esiopetuksen kuljetusta haetaan Porin kaupungin asiointipalvelun kautta. Palvelua varten tarvitaan verkkopankkitunnukset (Suomi.fi tunnistautuminen). Kuljetusetua haetaan esiopetuksen kuljetushakulomakkeella.