Koski-tietovaranto

Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti valtakunnallisessa palvelussa

Esiopetukseen osallistuvien lasten tiedot tallentuvat Koski-tietovarantoon. Koski -tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Eri viranomaiset hyödyntävät Kosken tietoja. Tilastokeskus korvaa omat erilliset tiedonkeruunsa ottamalla keskitetysti tutkinto- ja opintosuoritustietoja Koskesta. Tietoja hyödynnetään myös jatkuvasti erilaisissa arviointi- ja seurantatutkimuksissa.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta.

KOSKI-palvelu perustuu lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017), joka tuli voimaan 1.1.2018.