Hakeminen ja irtisanominen

Päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon ei ole vuosittaista hakuaikaa, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Esiopetukseen haku elokuussa alkavaa uutta toimikautta varten on vuosittain helmi-maaliskuussa. Esiopetuspaikat ja elokuussa alkavat varhaiskasvatuspaikat ilmoitetaan vanhemmille viimeistään kesäkuussa.

Haku avointen päiväkotien ryhmiin on huhtikuussa ja siitä ilmoitetaan nettisivuilla. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.

Hakemusten jättäminen

Hakemus varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Hakemus kannattaa toimittaa mahdollisimman ajoissa, vaikka tarkka alkamisajankohta ei olisi vielä selvillä. Tee hakemus erikseen joka lapselle, jolle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa.

Mikäli varhaiskasvatus tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin varhaiskasvatuksen tarve alkaa. Esimerkiksi silloin, kun ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi/hakee koulutukseen, pitää jo hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa. Lisätietoihin voi merkitä, että ottaa paikan vastaan, kun työ/opiskelupaikka on varmistunut.

Sähköinen asiointi,

https://www.pori.fi/varhaiskasvatuslomakkeet

Uudet asiakkaat voivat ilman tunnistautumista;

 • tehdä hakemuksen varhaiskasvatukseen,
 • tehdä esiopetukseen ilmoittautumisen,
 • tehdä hakemuksen avoimeen päiväkotiin,
 • tehdä palvelusetelihakemuksen ja
 • arvioida perheen varhaiskasvatusmaksun.

Nykyisten asiakkaiden palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä aikaisempaa tai voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta, jolloin perhetiedot tulevat valmiiksi hakemukseen varhaiskasvatuksen asiakastieto-järjestelmästä. Tunnistautumisen kautta;

 • sähköiset päätökset
 • esitäytetyn varhaiskasvatus, esiopetus tai palveluseteli hakemuksen,
 • hakemuksen avoimeen päiväkotiin,
 • hakemuksen varhaiskasvatuspaikan vaihtamisesta,
 • puhelin- ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen,
 • arvion varhaiskasvatusmaksusta,
 • toimittaa tuloliitteet sähköisesti varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten,
 • korkeimman varhaiskasvatusmaksun hyväksymisen, jolloin ei tarvitse toimittaa tulotietoja

Varhaiskasvatuksen sähköiset päätökset näkyvät sähköisiin palveluihin kirjautumisen jälkeen kohdassa meidän perhe -> yleisnäkymä

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kun lapsi lopettaa varhaiskasvatuksessa, on paikka irtisanottava kirjallisesti vähintään 10 päivää aikaisemmin. Irtisanomisen voi tehdä Edlevo sovelluksella tai paperisella lomakkeella.

Irtisanoutuminen astuu voimaan lapsen viimeisen varhaiskasvatuspäivän jälkeen aikaisintaan 10 päivän kuluttua irtisanoutumisesta. Uutta paikkaa voi hakea irtisanoutumisen alettua, jolloin noudatetaan varhaiskasvatuslain mukaisia hakuaikoja. Maksut laskutetaan irtisanomispäivään asti.