Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuus- ja vuorovaikutusmalli

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa kuvataan, miten Porissa edistetään osallisuutta ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Työntekijälle ja päättäjälle se on ohjenuora, työkalu ja muistikirja, asukkaalle väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista ja arvioida tavoitteiden toteutumista. Samalla malli on lupaus siitä, että kaupunkilaiset ja palveluiden käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden, päätösten ja palveluiden valmisteluun ja kaupungin toimintaan.

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallin sisältöä kehitetään uusilla vuorovaikutteisilla toimintatavoilla yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Se kannustaa vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta oman asuinalueensa ja kaupungin palveluiden kehittämisestä. Mallissa huomioidaan myös yhdistysten, neuvostojen ja muiden kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Osallistaminen Porissa -periaatteet

  • Yhteensovittaminen – osallistaminen on automaattinen osa kaupungin sisäisiä prosesseja eli tapa ajatella ja toimia.
  • Läpinäkyvyys – se mitä osallistamisella tavoitellaan, mihin pyritään ja mihin suuntaan edetään, on kaikille avointa ja selkeää.
  • Vastuullisuus – osallistaminen on tietoista suunnittelu- ja päätäntävallan siirtoa palveluiden käyttäjille.
  • Kehittäminen – osallistaminen on rohkeutta luopua täydestä kontrollista: mahdollisuus aidosti kiinnostaviin, uusiin asioihin edellyttää epäonnistumisen kulttuuria ja sitä, ettei pelkää riskejä.
  • Toimintamahdollisuudet – osallistaminen on ketterää ja osallistamisen keinot muuttuvat kuntalaisten tarpeiden mukana jatkuvasti oikeaan suuntaan.