Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha

Rakkaudella porilaisille -leima

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha on osallistuvaa budjetointia, jota on toteutettu Porissa jo vuodesta 2018 lähtien. Hyvinvointirahan ideana on, että kaupunkilaiset pääsevät itse pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämiseksi. Porissa hakijat myös toteuttavat hankkeet itse. Hyvinvointirahalla vastataan hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin sekä hyvinvointiraportin esiin nostamiin haasteisiin.

Hyvinvointirahan teemat vaihtuvat vuosittain. Aiempia teemoja ovat olleet rakkaudella porilaisille nuorille, siltoja porilaisten välille, liikkuminen, kaupunkivihreä, yhteisöllisyys tai yhteinen tekeminen, lapset ja nuoret sekä ympäristöystävällisyys. Voit tutustua aiempien vuosien hankkeisiin alempana tällä sivulla.

Vuoden 2024 Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha

Aikataulu

 • Teemaäänestys 12.-18.12.2023
 • Haku auki tammikuussa, hakuaika päättyy 31.1.2024 klo 12.00
 • Hakemusten läpikäynti (helmikuu 2024)
 • Päätökset kaupunginhallituksessa (maalis-huhtikuu 2024)
 • Hankkeiden toteutus (huhti-joulukuu 2024)
 • Toimintaraporttien palautus vuoden loppuun mennessä

Hakeminen

Haku on päättynyt. Hakemuksia saapui 45 kappaletta.

Hakuaika päättyi 31.1.2024 klo 12:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta vastaan. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä silloin palvelussa saattaa olla ruuhkaa. Suosittelemme myös tutustumaan hakulomakkeen kysymyksiin hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Kaupungin työryhmä käsittelee ja arvioi hakemukset. Kaupungilla on oikeus jatkokehittää ideoita ja yhdistää toimijoita. Päätökset toteutettavista hankkeista esitetään kaupunginhallitukselle maalis-huhtikuussa.

>> Tiedote haun alkamisesta
>> Tiedote: Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaan 45 hakemusta

Kaupunginhallitus myönsi hyvinvointirahaa ehdotetuille hankkeille. Tiedotteen ehdotetuista hankkeista voi lukea alta. Hyvinvointirahaa saaneet hankkeet esitellään tällä verkkosivulla myöhemmin, kun hankkeista saadaan tarkemmat tiedot.
>> Tiedote kaupunginhallitukselle esitettävistä hankkeista

Teema: Ulkoilmassa

Asukkaat äänestivät vuoden 2024 hyvinvointirahan teemaksi ”Ulkoilmassa”. Äänestys oli avoinna 12.-18.12.2023. Ääniä annettiin yli 300.

Teeman on tarkoitus houkutella esiin rohkeita ja uudenlaisia ideoita, joissa voidaan yhdistää yllättäviäkin asioita.

>> Tiedote teemaäänestyksen avautumisesta

>> Tiedote teemaäänestyksen tuloksesta

Kriteerit: 

 • Hankkeen toiminnan tulee edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja liikkumista.
 • Hankkeen toiminnan tulee sijoittua Poriin sekä kohdistua porilaisiin, olla kaikille avointa ja maksutonta. 
 • Hanke tulee toteuttaa yhdessä tehden ja osallistaen. Toiminta-aika on vuosi 2024.
 • Hankkeen tulee toimia vastuullisesti huomioiden vallitseva tilanne, kestävä kehitys ja taloudellisuus. 
 • Hankkeesta tulee viestiä kaupungille ja porilaisille. Hankkeen markkinoinnissa ja viestinnässä tulee käyttää Porin kaupungin osoittamaa leimaa. 
 • Hakijana voi olla yksityishenkilö, yhdistys, kaveriporukka, harrasteryhmä, mutta ei yritys. Hankerahaa ei voi käyttää kaupungin omaan toimintaan.
 • Rahaa ei saa käyttää muuhun kuin anottuun hankkeeseen. Hakemukset ovat julkisia. 
 • Hankerahaa ei myönnetä toimintaan, jota on jo aiemmin rahoitettu hyvinvointirahalla.
 • Toiminnan alueellisuus huomioidaan hakemusten käsittelyssä.
 • Toteutuneista hankkeista tulee palauttaa toimintaraportti kaupungin ohjeiden mukaan.

Porin hyvinvointisuunnitelmassa on viisi painopisteitä, joita voi hyödyntää hanketta suunnitellessa. Kaupungille on myönnetty myös tunnustuksia ja kaupunki kuuluu erilaisiin verkostoihin, joita voi hyödyntää oman hankkeen miettimisessä:

Kannustamme aina ideoimaan todella oudosti, ehdottoman uniikisti – uskalla rikkoa rajoja ja ajatella toisin!

Yhteystiedot

Ota yhteyttä sähköpostilla: hyvinvointi@pori.fi

tai puhelimitse:
hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti 044 701 3617
osallisuusasiantuntija Elli-Mari Sulonen 044 701 4774
osallisuusasiantuntija Alina Isoviita 044 701 4391

Aiempien vuosien hankkeita:

2023: Rakkaudella porilaisille nuorille

2022: Siltoja porilaisten välille, yhteisöllisyys sekä hyvänmielen tekoja toisille, samalla saa myös hyvää mieltä itselle

2021: Ulkoilu ja elämykset, yhteisöllisyys sekä digisosiaalisuus

2020: Pidä porilaisesta huolta